Kim jest radca prawny?

W życiu trafić się mogą różne sytuacje. Czasami możemy potrzebować pomocy księgowego, lekarza, a innym razem przyda nam się pomoc radcy prawnego. Kim jest radca prawny? Jest to specjalista, który świadczy swoim klientom pomoc prawną. Osoba taka wykonuje zawód zaufania publicznego i posiadać musi uprawnienia radcowskie. Radcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze, […]

Prawnik od spraw rozwodowych

Prawo rodzinne jest jedną z trudniejszych gałęzi prawa dla większości prawników. Co prawda zapisane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przepisy są stosunkowo proste w konstrukcji i łatwe do zapamiętania, to jednak sama specyfika spraw rodzinnych jest bardzo skomplikowana, a formułowane wnioski są trudne do udowodnienia. Większość spraw takich opiera się bowiem na emocjach, które mogą […]

Becikowe – komu przysługuje i jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

Po narodzinach dziecka rodzice mają do dokonania kilku formalności, w różnych urzędach. Wśród nich warto pamiętać o złożeniu wniosku o becikowe, na podstawie którego otrzymamy jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Zasady przyznawania becikowego (inaczej: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Jest to świadczenie zależne od kryterium dochodowego, które wynosi obecnie 1922 […]

Separacja małżeńska

Separacja małżeńska, czyli tak zwane rozdzielenie małżonków od stołu i łoża. Jest to stan faktyczny i formalny rozpadu małżeństwa. Separacja formalna jest orzekana przez sąd, natomiast faktyczna nie ma skutków prawnych. O separacji formalnej sąd może orzec, kiedy podczas rozmowy z małżonkami stwierdzi, że doszło do całkowitego, jednak nie trwałego rozkładu pożycia. W momencie, kiedy […]

Rozwód bez orzekania o winie

  Czasem bywa tak, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozpad małżeństwa, lub po prostu, małżonkowie chcą się rozejść bez konfliktu. Wówczas mogą wnosić w sądzie o tak zwany rozwód bez orzekania o winie. O winie rozpadu małżeństwa rozstrzyga sąd Obowiązkiem sądu podczas procesu rozwodowego jest rozstrzygnięcie szeregu kwestii. Jedną z nich jest ustalenie, […]

rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Żona lub mąż, którzy chcą udowodnić podczas rozwodu winę współmałżonka, który ponosi odpowiedzialność za rozpad ich związku, muszą przede wszystkim dysponować odpowiednimi dowodami.  Bardzo wiele osób, które zastanawiają się nad formalnym zakończeniem związku małżeńskiego, zadaje sobie kluczowe pytanie, czy może zdecydować się na wniesienie pozwu z orzekaniem o winie. Warto przemyśleć sprawę i zastanowić się czy, […]

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – kiedy zostaje orzeczone przez sąd?

Władza rodzicielska – co to takiego? Są to wszystkie obowiązki i uprawnienia, jakie posiadają rodzice względem swoich latorośli. W szczególności dotyczy takich kwestii jak: wychowywanie dziecka, reprezentowanie dziecka, sprawowanie nad nim opieki, pełnienie pieczy nad jego majątkiem Pozbawianie władzy rodzicielskiej to najsurowszy środek ingerencji, który ma ogromny wpływ na jej sprawowanie. Kiedy następuje pozbawianie władzy rodzicielskiej? Taka […]

separacja

Pomoc prawna przy separacji

Rozwód czy separacja to z pewnością jeden z najtrudniejszych i najbardziej emocjonalnych momentów w życiu każdej osoby, która w takiej sytuacji się znalazła. Możliwość skorzystania z pomocy kancelarii prawnej stanowi duże odciążenie w takiej sytuacji życiowej. Wsparcie prawne zapewnia kompleksowe poprowadzenie sprawy – od dokonania wstępnej analizy tematu, po zakończenie sprawy na drodze sądowej, które […]

Jakich alimentów zażądać w pozwie?

Kto może liczyć na alimenty? Z reguły sprawy o alimenty prowadzone są w związku z dziećmi, przy okazji rozwodu, lub rozstania rodziców żyjących w konkubinacie. Nie jest to jednak jedyna możliwość uzyskania alimentów. Lista uprawnionych jest znacznie szersza i obejmuje, między innymi, rodziców, byłego małżonka, czy rodzeństwo. W przypadku takich bardziej nietypowych pozwów o alimenty […]

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa, znana także jako intercyza, to dobre rozwiązanie dla małżonków (bądź narzeczonych), którzy chcieliby po ślubie zachować finansową autonomię.  Warto zaznaczyć, że intercyza często niepotrzebnie jest kojarzona z wzajemnym brakiem zaufania, ponieważ decyzja o niej jest często podyktowana aspektami ekonomicznymi i może stanowić swego rodzaju zabezpieczenie finansowe rodziny przed ewentualnymi kłopotami finansowymi jednego z […]