rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Żona lub mąż, którzy chcą udowodnić podczas rozwodu winę współmałżonka, który ponosi odpowiedzialność za rozpad ich związku, muszą przede wszystkim dysponować odpowiednimi dowodami. 

Bardzo wiele osób, które zastanawiają się nad formalnym zakończeniem związku małżeńskiego, zadaje sobie kluczowe pytanie, czy może zdecydować się na wniesienie pozwu z orzekaniem o winie. Warto przemyśleć sprawę i zastanowić się czy, zamiast starać się o papierowe stwierdzenie kto zawinił, nie lepiej będzie zakończyć małżeństwa bez orzekania o winie, które i tak już nie istnieje oraz jest tylko formalnością.

PRZYCZYNY ROZPADU MAŁŻEŃSTWA

Na podstawie art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia”. Przepis ten, wprowadza nas w pojecie winy, jednak nie określa, jakie zachowania możemy przez to rozumieć. Można przyjąć podgląd, że o winie rozpadu związku małżeńskiego rozumie się takie działanie, iż jeden współmałżonek, który narusza obowiązki małżeńskie są sprzeczne z normami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Do najczęstszych przykładów rozpadu małżeństwa z orzekaniem o winie podaje się między innymi: porzucenie, zdrady, zatajenie choroby psychicznej, używanie przemocy lub też inne naganne, czy ubliżające zachowania wobec drugiego współmałżonka.

DŁUGA PROCEDURA

Jeżeli, decydujemy się o sposobie rozwiązania małżeństwa za pomocą rozwodu z orzekaniem o winie, w takim przypadku, należy wziąć pod uwagę czasochłonność samego postępowania. Na tej podstawie, skład orzekający zobowiązany jest do przeprowadzenia dowodów mających na celu potwierdzić winę jednego ze współmałżonków przez osobę, która wnosi pozew. Może również tak się stać, że małżonek, którego przedstawia w pozwie współmałżonka winnego winy, próbuje przerzucić odpowiedzialność za tą sytuację. Takim postępowaniem może doprowadzić do orzeczenia przez sąd rozwodu z obu stron.

SKUTKI ORZECZENIA

 Podsumowując, przed podjęciem decyzji wniesienia pozwu rozwodowego o winie współmałżonka, warto zastanowić się, czy ma to wszystko sens. Udowadniając winę, trzeba dysponować odpowiednimi dowodami, które muszą potwierdzić nasze stanowisko. Dalej – trzeba przemyśleć, czy sami, w jakimś stopniu nie mieliśmy negatywnego wpływu na związek małżeński oraz, czy druga stronie jest to w stanie udowodnić. I najważniejsze, czy jesteśmy gotowi na długotrwałe postępowanie oraz przyznanie się do szczegółów naszego życia osobistego.

Czytaj wiecej na https://pewny-prawnik.pl/blog/45/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *