Jakich alimentów zażądać w pozwie?

Kto może liczyć na alimenty?

Z reguły sprawy o alimenty prowadzone są w związku z dziećmi, przy okazji rozwodu, lub rozstania rodziców żyjących w konkubinacie. Nie jest to jednak jedyna możliwość uzyskania alimentów. Lista uprawnionych jest znacznie szersza i obejmuje, między innymi, rodziców, byłego małżonka, czy rodzeństwo. W przypadku takich bardziej nietypowych pozwów o alimenty ważne jest, aby osoba się o nie ubiegająca, znajdowała się w niedostatku, a zatem nie była w stanie samodzielnie zapewnić sobie wystarczających środków na pokrycie swoich potrzeb życiowych. Rodzina jest jedną z fundamentalnych wartości, a zatem jej członkowie powinni w miarę możliwości się wspierać – również finansowo.

Pozew o alimenty na dziecko

W praktyce, najczęściej prowadzone sprawy dotyczą dzieci. Osoby, które chcą złożyć pozew, powinny skorzystać z pomocy adwokata, lub radcy prawnego, który pomoże im ustalić wysokość alimentów, na które mogą liczyć, a także pomoże skonstruować pismo procesowe odpowiadające wymogom formalnym. Oczywiście, alimentów nie zawsze trzeba się domagać przez sąd – jeżeli strony polubownie ustalą między sobą wszystkie kwestie, nie będzie takiej potrzeby. Jednakże, często dochodzi do konfliktów – zwłaszcza w przypadku wysokości alimentów.

Wysokość alimentów a możliwości finansowe

Jeżeli chodzi o ustalenie tego, jakich alimentów możemy żądać, tutaj sprawa robi się bardzo skomplikowana. Wszystko bowiem zależy od stanu majątkowego pozwanego. To dlatego najprawdopodobniej będzie nam potrzebny prawnik, lub wyspecjalizowana kancelaria. Nasze żądania muszą być odpowiednio uzasadnione. W przypadku dziecka, należy wziąć pod uwagę jego potrzeby. Pamiętajmy, że dziecko ma prawo do życia na tym samym poziomie, na jakim żyją jego rodzice. W ustalaniu alimentów bierze się pod uwagę nie tylko majątek pozwanego, ale również jego możliwości zarobkowe.

Żądanie alimentów w nieproporcjonalnej wysokości

Niekiedy powód w walce o alimenty upatruje okazję do łatwego i szybkiego zarobku. Nic jednak bardziej mylnego, a takie podejście jest całkowicie niewłaściwe. Pamiętajmy, że choć rodzic ma obowiązek łożyć na swoje dziecko, to nie wolno pozbawić go całkowicie środków do życia. Nawet jeżeli złożymy tego rodzaju pozew, to sąd – z oczywistych przyczyn – go nie uwzględni. Alimenty na potomka mają stanowić wsparcie finansowe dla dziecka i powinny służyć zaspokajaniu jego potrzeb. To dziecko jest tutaj najważniejsze. Dobrze wiedzieć również to, że w uzasadnionych przypadkach sąd może zmienić wysokość wcześniej zasądzonych alimentów.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *