Becikowe – komu przysługuje i jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

Po narodzinach dziecka rodzice mają do dokonania kilku formalności, w różnych urzędach. Wśród nich warto pamiętać o złożeniu wniosku o becikowe, na podstawie którego otrzymamy jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Zasady przyznawania becikowego (inaczej: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Jest to świadczenie zależne od kryterium dochodowego, które wynosi obecnie 1922 […]

Rodzina 500 Plus – zmiany w programie w 2018 roku

Rodzina 500 Plus – zmiany w programie w 2018 roku Bartosz Marczuk, Wiceminister Pracy i Rodziny zapowiedział, że do końca roku 2018 wejdą w życie zmiany w programie Rodzina 500+. Nowe rozwiązania będą służyły uszczelnieniu programu oraz uproszczeniu procedury składania wniosków poprzez wykorzystanie systemu online. Planowane zmiany w programie Rodzina 500+ Obecnie program Rodzina 500 […]

Egzekucja komornicza a 500+

Odkąd w Polsce wprowadzono program 500+, istnieje wiele nieścisłości związane z egzekucją komorniczą. Wciąż bowiem nie jest jasne, czy komornik może zająć pieniądze ze wspomnianego programu? Sytuacja staje się tym bardziej patowa, ponieważ ustawa zakazuje takich posunięć, jednak według komorników w momencie trafienia na rachunek bankowy 500 złotych na dziecko, tracą one swoją tożsamość, a […]