separacja

Pomoc prawna przy separacji

Rozwód czy separacja to z pewnością jeden z najtrudniejszych i najbardziej emocjonalnych momentów w życiu każdej osoby, która w takiej sytuacji się znalazła. Możliwość skorzystania z pomocy kancelarii prawnej stanowi duże odciążenie w takiej sytuacji życiowej. Wsparcie prawne zapewnia kompleksowe poprowadzenie sprawy – od dokonania wstępnej analizy tematu, po zakończenie sprawy na drodze sądowej, które będzie satysfakcjonujące dla strony.

Separacja w praktyce

Orzeczenie o separacji umożliwia ustanowienie formy przejściowej przed wniesieniem pozwu rozwodowego bądź rozwiązanie przejściowe mające na celu rozwikłanie sytuacji konfliktowej. Uzyskanie separacji możliwe jest w trybie nieprocesowym lub procesowym. Tryb procesowy wymaga przeprowadzenia sprawy procesowej przed sądem, wraz z koniecznym postępowaniem dowodowym, jeżeli sprawa ma się zakończyć orzeczeniem o winie jednego z małżonków. Jeżeli małżonkowie w sposób zgodny zaniechają procedury orzekania o winie, postępowanie dowodowe ulega znacznemu uproszczeniu i sprawa toczy się zdecydowanie sprawniej. W każdym przypadku, do uzyskania separacji konieczne jest udowodnienie zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami. Mianem rozkładu zupełnego określany jest brak więzi w obszarze gospodarczym, fizycznym i duchowym.

Istotne skutki orzeczenia separacji

W wyniku orzeczenia separacji małżonkowie uzyskują przede wszystkim rozdzielność majątkową i możliwość prowadzenia odrębnych gospodarstw domowych. Często właśnie obu stronom na ustaleniu takiej odrębności najbardziej zależy. Małżeństwo formalnie nadal trwa, natomiast bez wspólnego pożycia małżonków. Poza tym, sąd może też ustanawiać np. o władzy rodzicielskiej czy przyznaniu alimentów na dzieci.

Korzyści z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata

Profesjonalne usługi prawne to przede wszystkim komfort monitorowania sprawy na każdym jej etapie i wyjaśnienia na bieżąco wszelkich wątpliwości. Możemy być również pewni, że wszelkie pisma procesowe sporządzone przez prawnika będą spełniały konieczne wymogi z punktu widzenia postępowania procesowego. Podczas rozpraw sądowych zapewniona jest również stała pomoc pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. Każda profesjonalna kancelaria prawna przygotowuje także analizę poszczególnych dokumentów sądowych. Pełna reprezentacja adwokacka obejmuje również wnoszenie środków dowodowych oraz zarzutów procesowych. Jeżeli strona nie jest usatysfakcjonowana z wyroku sądu okręgowego, przysługuje złożenie apelacji do sądu apelacyjnego.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *