Akt poświadczenia dziedziczenia – wszystko, co musisz wiedzieć

Majątek pozostawiony przez zmarłą osobę może być rozdzielany pomiędzy spadkobierców według zapisów w testamencie, bądź zgodnie z ustawowym dziedziczeniem. Uzyskując spadki po bliskich można starać się o ich prawne zatwierdzenie poprzez uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia. W tym celu należy udać się do notariusza lub założyć sprawę w sądzie. Zajmujący się prawem spadkowym adwokaci podpowiadają, co warto wiedzieć na ten temat.

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Fakt nabycia spadku przez daną osobę potwierdza akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza. Dokument ten opracowywany jest po otwarciu testamentu w obecności wszystkich osób, które zostały wskazane w spadku lub mogą dziedziczyć majątek ustawowo. Notariusz zapisuje w akcie nazwiska spadkobierców, a także wielkość przypadającego im majątku. Posługując się dokumentem można m.in. sprzedać nieruchomość, która została nabyta w drodze spadku. Alternatywą dla aktu poświadczenia dziedziczenia jest stosowne orzeczenie sądu, które także stwierdzić może fakt nabycia spadku.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia nie jest obowiązkowe

Warto wiedzieć, że staranie się o akt poświadczenia dziedziczenia nie jest konieczne do nabycia spadku. Majątek jest dziedziczony przez spadkobiorcę w momencie śmierci spadkodawcy, a więc niezależnie od sporządzania notarialnego potwierdzenia dziedziczenia. Mimo, że posiadanie dokumentu nie jest obowiązkowe, to warto ubiegać się o jego wystawienie. Jak twierdzi niemal każdy radca prawny, zabieg ten będzie miał walory praktyczne. Akt poświadczenia dziedziczenia służyć może do legitymowania się względem osób trzecich – potwierdza nabycie majątku i pozwala na rozporządzanie nim zgodnie z prawem, w tym także na ściąganie długów, jakie osoby miały wobec zmarłego spadkodawcy. Warto więc udać się do notariusza w celu uzyskania tego dokumentu.

Warunki uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia

Dokument poświadczający uzyskanie spadku wystawiany jest przez notariusza po spełnieniu szeregu warunków. Jednym z nich jest konieczność uczestniczenia w spotkaniu wszystkich osób, które mają prawo do spadku – zarówno z tytułu testamentu, jak i dziedziczenia ustawowego. Trzeba mieć bowiem pewność, że pomiędzy osobami uprawnionymi do uzyskania spadku istnieje zgodność i żadna z nich nie będzie ubiegać się o zachowek nawet, jeśli nie została wymieniona w testamencie.

Co więcej, spadek powinien być otwarty przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia, a notariuszowi musi zostać przedstawiony akt zgonu spadkodawcy. Konieczne jest także zgodne żądanie osób chcących uzyskać poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. W przypadku jego braku konieczne będzie udanie się do sądu, który na drodze orzeczenia poświadczy prawnie fakt przekazania spadku.

Spadkobiercy nie mają obowiązku posiadania aktu poświadczenia dziedziczenia. Dokument ma jednak walory praktyczne, a posługiwanie się nim pozwala na pełne rozporządzanie majątkiem uzyskanym na drodze spadku. Alternatywą dla prawnego stwierdzenia spadku przez notariusza jest orzeczenie sądu. Spadkobiercy mają więc wybór pomiędzy tymi formami stwierdzania nabycia majątku.

Więcej na temat spadków znajdziesz na stronie: https://dm-adwokaci.pl/przyjecie-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza-co-to-znaczy/

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *