Dziedziczenie w Polsce 2019

Prawo spadkowe jest dziedziną prawa cywilnego, obejmującą wiele zagadnień związanych z dziedziczeniem po śmierci spadkodawcy. Ze względu na zawiłości oraz ciągle zmieniające się przepisy, warto w razie potrzeby skorzystać z usług specjalisty od prawo spadkowego w Poznaniu.   Ogólne przepisy dotyczące dziedziczenia Po śmierci każdej osoby, dobra należące do niej są dziedziczone przez członków rodziny, w […]

Rozwód krok po kroku

Rozwód jest niewątpliwie trudną sytuacją zarówno dla małżonków, jak i dla ich rodzin. To właśnie wtedy bardzo potrzebna jest fachowa pomoc oraz cenne i życiowe porady. Kancelaria Prawna Częstochowa, wsłuchując się w potrzeby klientów, oferuje wsparcie i profesjonalną obsługę również w sprawach rozwodowych. Orzeczenie rozwodu Podstawą wydania przez sąd orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie trwałego i […]

Kim jest radca prawny?

W życiu trafić się mogą różne sytuacje. Czasami możemy potrzebować pomocy księgowego, lekarza, a innym razem przyda nam się pomoc radcy prawnego. Kim jest radca prawny? Jest to specjalista, który świadczy swoim klientom pomoc prawną. Osoba taka wykonuje zawód zaufania publicznego i posiadać musi uprawnienia radcowskie. Radcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze, […]

Rozwód krok po kroku

Rozwód – definicja Rozwód to nic innego jak rozwiązanie trwającego związku małżeńskiego przez sąd. Pismo w sprawie rozwodowej może być na prośbę jednego współmałżonka lub obojga małżonków. Powody mogą być różne. Mogą wynikać z winy jednego współmałżonka lub obojga. Podział rozwodu według dwóch kategorii Rozwód można podzielić pod dwiema kategoriami: Pierwszą z nich jest rozwód […]

Prawnik od spraw rozwodowych

Prawo rodzinne jest jedną z trudniejszych gałęzi prawa dla większości prawników. Co prawda zapisane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przepisy są stosunkowo proste w konstrukcji i łatwe do zapamiętania, to jednak sama specyfika spraw rodzinnych jest bardzo skomplikowana, a formułowane wnioski są trudne do udowodnienia. Większość spraw takich opiera się bowiem na emocjach, które mogą […]

Separacja małżeńska

Separacja małżeńska, czyli tak zwane rozdzielenie małżonków od stołu i łoża. Jest to stan faktyczny i formalny rozpadu małżeństwa. Separacja formalna jest orzekana przez sąd, natomiast faktyczna nie ma skutków prawnych. O separacji formalnej sąd może orzec, kiedy podczas rozmowy z małżonkami stwierdzi, że doszło do całkowitego, jednak nie trwałego rozkładu pożycia. W momencie, kiedy […]

Do kiedy przysługują alimenty?

Podstawową przesłanką obowiązku alimentacyjnego jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania. I to ta zasada determinuje wszystkie następne orzeczenia, również po dojściu dziecka do pełnoletności. Obowiązek alimentacyjny utrzymuje się zwykle do czasu usamodzielnienia się dziecka i podjęcia przez niego pracy. Jednak tą cezurą wcale nie musi być ukończenie 18 lub 26 lat życia w przypadku dzieci […]

Rozwód bez orzekania o winie

  Czasem bywa tak, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozpad małżeństwa, lub po prostu, małżonkowie chcą się rozejść bez konfliktu. Wówczas mogą wnosić w sądzie o tak zwany rozwód bez orzekania o winie. O winie rozpadu małżeństwa rozstrzyga sąd Obowiązkiem sądu podczas procesu rozwodowego jest rozstrzygnięcie szeregu kwestii. Jedną z nich jest ustalenie, […]

rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Żona lub mąż, którzy chcą udowodnić podczas rozwodu winę współmałżonka, który ponosi odpowiedzialność za rozpad ich związku, muszą przede wszystkim dysponować odpowiednimi dowodami.  Bardzo wiele osób, które zastanawiają się nad formalnym zakończeniem związku małżeńskiego, zadaje sobie kluczowe pytanie, czy może zdecydować się na wniesienie pozwu z orzekaniem o winie. Warto przemyśleć sprawę i zastanowić się czy, […]

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony – gwarancja trwałości stosunku pracy

Umowa na czas nieokreślony to jeden z trzech rodzajów umów o pracę, który zapewnia największą trwałość stosunku pracy. Z uwagi na szereg gwarancji przewidzianych w kodeksie pracy jest najbardziej pożądaną formą zatrudnienia przez wszystkich pracowników. Wprowadzone limity ilościowe i czasowe zawierania umów na czas określany, zdecydowanie przybliżają perspektywę zatrudnienia nieterminowego. Dlaczego pracodawcy często zwlekają z zawarciem […]