Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa, znana także jako intercyza, to dobre rozwiązanie dla małżonków (bądź narzeczonych), którzy chcieliby po ślubie zachować finansową autonomię.  Warto zaznaczyć, że intercyza często niepotrzebnie jest kojarzona z wzajemnym brakiem zaufania, ponieważ decyzja o niej jest często podyktowana aspektami ekonomicznymi i może stanowić swego rodzaju zabezpieczenie finansowe rodziny przed ewentualnymi kłopotami finansowymi jednego z małżonków.  W rozdzielności majątkowej nie istnieje majątek wspólny, lecz dwa oddzielne majątki małżonków. Można ją zawrzeć zarówno przed ślubem (wówczas nazywamy ją intercyzą) jak i w każdym czasie trwania małżeństwa (w takim wypadku jest to rozdzielność majątkowa). Wyróżnia się dwa rodzaje rozdzielności – umowną, którą pomoże skonstruować radca prawny, oraz przymusową, wykonywaną na wniosek jednej ze stron przez sąd. Intercyza obejmuje obu małżonków za życia – śmierć jednego z nich nie przekreśla kwestii dziedziczenia. Postępowanie spadkowe jest przeprowadzane tak jak w przypadku małżeństw ze wspólnotą majątkową.

Zalety rozdzielności majątkowej

Na podpisanie intercyzy najczęściej decydują się pary, w których oboje lub jeden z małżonków są przedsiębiorcami i prowadzą własną działalność gospodarczą. W przypadku problemów finansowych firmy, jej właściciel odpowiada wyłącznie swoim majątkiem – jeżeli nie istniałaby rozdzielność majątkowa, długi zostałyby pokryte z majątku wspólnego małżonków. Dla osób, które zdecydowały się na wstąpienie w związek małżeński, ale posiadają problemy finansowe i nie chciałaby by ich przenosić na drugiego z małżonków, podpisanie rozdzielności majątkowej może być także dobrym rozwiązaniem. Intercyza może być także korzystna dla osób, których praca, w przypadku popełnienia błędu, jest obarczona sankcjami finansowymi ( np. lekarze, osoby zajmujące się inżynierią budownictwa). W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie – jego przeprowadzenie u małżonków z intercyzą, jest szybsze i łatwiejsze. Na wszelkie pytania i wątpliwości związane z podpisaniem i zakresem intercyzy, z pewnością odpowie prawnik.

Wady rozdzielności majątkowej

Główną, podstawową wadą rozdzielności, dla większości małżeństw jest brak wspólnej zdolności kredytowej. W takim wypadku, wzięcie wspólnego kredytu na zakup samochodu lub mieszkania nie jest możliwy. Nie jest także dopuszczane wspólne rozliczanie podatków, co niesie za sobą mniejsze ulgi podatkowe.

Rozdzielność przymusowa

Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków może zostać przeprowadzone zarówno na wniosek jednego z nich, jak i na wniosek wierzyciela, na podstawie tytułu wykonawczego. Odpowiednie pismo do sądu z wnioskiem o przymusową rozdzielność majątkową, pomoże skonstruować adwokat jednej ze stron. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ogłoszenia przez jedną ze stron upadłości. Finansowa rozdzielność, powstaje także w przypadku ubezwłasnowolnienia jednego z partnerów. Powodami ubezwłasnowolnienia mogą być między innymi: choroba psychiczna, uzależnienia, oraz zagrażanie swojemu życiu i zdrowiu stwierdzona przez odpowiednie instytucje i potwierdzona przez sąd. Rozdzielność majątkowa następuje też automatycznie w przypadku orzeczenia o separacji, a wygasa wraz z jej zniesieniem.

Jak widać intercyza, niepotrzebnie jest negatywnie odbierana przez część społeczeństwa. W wielu przypadkach jest wyrazem troski o rodzinę i w pewien sposób zabezpiecza prawnie jej majątek przez ewentualnymi konsekwencjami związanymi z wykonywanym zawodem, czy prowadzeniem firmy. Przed jej zawarciem, warto skorzystać z porady kancelarii prawnej, poznać zarówno zalety jak i negatywne skutki formalno-prawne jej działania. Kancelaria przygotuje odpowiednie dokumenty, które są niezbędne do ustanowienia rozdzielności, oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomoże przy przeprowadzeniu przymusowej rozdzielności majątkowej.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *