Rozwód bez orzekania o winie

 

Czasem bywa tak, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozpad małżeństwa, lub po prostu, małżonkowie chcą się rozejść bez konfliktu. Wówczas mogą wnosić w sądzie o tak zwany rozwód bez orzekania o winie.

O winie rozpadu małżeństwa rozstrzyga sąd

Obowiązkiem sądu podczas procesu rozwodowego jest rozstrzygnięcie szeregu kwestii. Jedną z nich jest ustalenie, który małżonek ponosi winę w rozpadzie małżeństwa. Oczywiście istnieje kilka opcji rozstrzygnięć rozpadu małżeństw. Sąd może orzec winie:

  • jednego z małżonków
  • obojga małżonków
  • żaden z małżonków nie ponosi

Jednak sąd musi ustalić winę, ponieważ zobowiązuje go do tego przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
W zdecydowanie większej ilości spraw rozwodowych jest tak, że małżonkowie starają się uzyskać przed sądem winę drugiej osoby. Skutki rozwodu dla małżonka uznanego za winnego rozpad małżeństwa są poważne. Aczkolwiek zdarza się, że akurat żadna ze stron nie ponosi winy lub zwyczajnie małżonkowie chcą zachować dobre relacje po rozwodzie — wówczas mogą oni żądać rozwodu bez orzekana o winie.

Rozwód bez winy — na zgodny wniosek

Warto dodać, że istnieje możliwość, że sąd zniechęca orzekania o winie na zgodne wtedy żądania obojga małżonków. Wiąże się z tym warunek, aby obie strony dążyły do rozwodu bez niczyjej winy.

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Aby małżonkowie odpowiednio rozważyli, czy jednak warto, aby rozwiedli się bez orzekania o winie, muszą być w pełnie świadomi o konsekwencjach związanych z procesu rozwodowego. Jedną z pierwszych konsekwencji jest sprawa dotycząca alimentów. Jeśli sąd nie orzeknie o winie żadnego z małżonków, wówczas oboje mogą żądać alimentów od drugiej strony, pod warunkiem, że znajdują się w niedostatku. Jednak aby otrzymać alimenty, należy ten niedostatek udowodnić, zbierając odpowiednie dokumenty. Kolejną konsekwencją jest okres, w którym można pobierać takie alimenty. Obowiązkowy dodatek alimentacyjny wygasa, wtedy gdy małżonek zawrze nowe małżeństwa lub po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu — okres ten może zostać wydłużony, tylko z bardzo ważnych przyczyn.

Tak więc perspektywa na korzyści finansowe jest mniejsza w przypadku rozwodu bez winy, niż w rozwodzie z orzeczeniem winy. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że rozwody bez orzekania o winie zapadają zwyczajnie szybciej i nie są one aż tak czasochłonne. W rozwodach z orzeczeniem o winy, gdy małżonkowie wzajemnie próbują udowodnić sobie winę, ciągną się czasem wiele lat, dlatego warto czasem rozważyć opcję, czy są szanse i korzyści na porozumienie między małżonkami co do rozwodu.

Zobacz https://pewny-prawnik.pl/blog/30/rozwod-bez-orzekania-o-winie

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *