Rozwód bez orzekania o winie

  Czasem bywa tak, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozpad małżeństwa, lub po prostu, małżonkowie chcą się rozejść bez konfliktu. Wówczas mogą wnosić w sądzie o tak zwany rozwód bez orzekania o winie. O winie rozpadu małżeństwa rozstrzyga sąd Obowiązkiem sądu podczas procesu rozwodowego jest rozstrzygnięcie szeregu kwestii. Jedną z nich jest ustalenie, […]

rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Żona lub mąż, którzy chcą udowodnić podczas rozwodu winę współmałżonka, który ponosi odpowiedzialność za rozpad ich związku, muszą przede wszystkim dysponować odpowiednimi dowodami.  Bardzo wiele osób, które zastanawiają się nad formalnym zakończeniem związku małżeńskiego, zadaje sobie kluczowe pytanie, czy może zdecydować się na wniesienie pozwu z orzekaniem o winie. Warto przemyśleć sprawę i zastanowić się czy, […]

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy a lista obecności

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Kodeks pracy wyraźnie mówi o konieczności prowadzenia przez każdego pracodawcę ewidencji czasu pracy. Obowiązek ewidencjonowania jest niezależny od typu i wielkości przedsiębiorstwa oraz liczy zatrudnionych pracowników. Działanie to, ma na celu prawidłowe ustalanie wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu stosunku pracy. Ponadto, ewidencja czasu pracy jest podstawowym dokumentem wymaganym podczas kontroli Państwowej […]

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony – gwarancja trwałości stosunku pracy

Umowa na czas nieokreślony to jeden z trzech rodzajów umów o pracę, który zapewnia największą trwałość stosunku pracy. Z uwagi na szereg gwarancji przewidzianych w kodeksie pracy jest najbardziej pożądaną formą zatrudnienia przez wszystkich pracowników. Wprowadzone limity ilościowe i czasowe zawierania umów na czas określany, zdecydowanie przybliżają perspektywę zatrudnienia nieterminowego. Dlaczego pracodawcy często zwlekają z zawarciem […]

zasiedzenie

Zasiedzenie – co to takiego?

Aby zaistniało zasiedzenie nieruchomości, należy ją traktować tak właściciel. Fachowo określa się to jako samoistne posiadanie. W jaki sposób objawia się właścicielskie zachowanie? W jaki sposób przepisy prawa mówią o intencjach osób, które dopuszczają się tego rodzaju czynów? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy Państwu wszystkie najważniejsze kwestie związane z tym zjawiskiem. Zasiedzenie nieruchomości – najważniejsze informacje […]

Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy – kiedy należy go sporządzić?

Znaczenie protokołu powypadkowego Protokół powypadkowy cechuje się bardzo istotnym znaczeniem w przypadku gdy staramy się o odszkodowanie z powodu wypadku, który miał miejsce w pracy. W sytuacji, gdy nie został sporządzony, nie można ubiegać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od ubezpieczyciela pracodawcy. Nie można również żądać odszkodowania od pracodawcy w sytuacji, gdy nie […]

Porady prawne online

Porady prawne przez Internet

Wykorzystanie Internetu jest już powszechne, jeżeli chodzi o załatwianie codziennych spraw. Również w dziedzinie prawa mamy możliwość uzyskania pomocy, czy porady na odległość. To bardzo wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cierpią na nieustanny brak czasu. Często możemy uzyskać odpowiedzi na swoje pytania za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali, na których porad udzielają prawnicy. Porady prawne online Chyba […]

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – kiedy zostaje orzeczone przez sąd?

Władza rodzicielska – co to takiego? Są to wszystkie obowiązki i uprawnienia, jakie posiadają rodzice względem swoich latorośli. W szczególności dotyczy takich kwestii jak: wychowywanie dziecka, reprezentowanie dziecka, sprawowanie nad nim opieki, pełnienie pieczy nad jego majątkiem Pozbawianie władzy rodzicielskiej to najsurowszy środek ingerencji, który ma ogromny wpływ na jej sprawowanie. Kiedy następuje pozbawianie władzy rodzicielskiej? Taka […]

Oskarżyciel posiłkowy

Oskarżyciel posiłkowy – obowiązki, jak nim zostać Plik Edycja Wstaw Widok Format Narzędzia

Kim jest oskarżyciel posiłkowy? W sprawach, które dotyczą przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, pokrzywdzonemu przysługuje prawo do działania jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Może pełnić tę funkcję zamiast oskarżyciela publicznego bądź obok niego. Na prokuratorze spoczywa obowiązek poinformowania o tym, że występuje taka możliwość. Jak wiadomo, pokrzywdzony posiada najlepszą wiedzę na temat dotyczącej go […]

Najniższa krajowa

Najniższa krajowa – płaca minimalna w Polsce

Płaca minimalna, czyli tzw. „najniższa krajowa”, to gwarantowany prawnie przez Państwo Polskie najniższy poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną. Określa się ją najczęściej w postaci stawki wypłaty miesięcznej dla pełnoetatowego wymiaru godzin. Minimalne wynagrodzenie w Polsce obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz, od 2017 roku, na umowę zlecenia. Kwota najniższej krajowej obowiązuje bez względu […]