Co to jest windykacja

Windykacja – definicja Windykacja jest dochodzeniem swoich praw do rzeczy lub zapłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jej celem jest odzyskanie należnych rzeczy lub pieniędzy. Jest to działanie zgodne z obowiązującym prawem. Windykacja Częstochowa, ma na celu wyegzekwowanie należnych rzeczy bądź też pieniędzy od dłużnika, działając zgodnie z przepisami prawnymi. Windykację można podzielić na dwie kategorie: […]

Becikowe – komu przysługuje i jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

Po narodzinach dziecka rodzice mają do dokonania kilku formalności, w różnych urzędach. Wśród nich warto pamiętać o złożeniu wniosku o becikowe, na podstawie którego otrzymamy jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Zasady przyznawania becikowego (inaczej: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Jest to świadczenie zależne od kryterium dochodowego, które wynosi obecnie 1922 […]

Separacja małżeńska

Separacja małżeńska, czyli tak zwane rozdzielenie małżonków od stołu i łoża. Jest to stan faktyczny i formalny rozpadu małżeństwa. Separacja formalna jest orzekana przez sąd, natomiast faktyczna nie ma skutków prawnych. O separacji formalnej sąd może orzec, kiedy podczas rozmowy z małżonkami stwierdzi, że doszło do całkowitego, jednak nie trwałego rozkładu pożycia. W momencie, kiedy […]

Do kiedy przysługują alimenty?

Podstawową przesłanką obowiązku alimentacyjnego jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania. I to ta zasada determinuje wszystkie następne orzeczenia, również po dojściu dziecka do pełnoletności. Obowiązek alimentacyjny utrzymuje się zwykle do czasu usamodzielnienia się dziecka i podjęcia przez niego pracy. Jednak tą cezurą wcale nie musi być ukończenie 18 lub 26 lat życia w przypadku dzieci […]

Rozwód bez orzekania o winie

  Czasem bywa tak, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozpad małżeństwa, lub po prostu, małżonkowie chcą się rozejść bez konfliktu. Wówczas mogą wnosić w sądzie o tak zwany rozwód bez orzekania o winie. O winie rozpadu małżeństwa rozstrzyga sąd Obowiązkiem sądu podczas procesu rozwodowego jest rozstrzygnięcie szeregu kwestii. Jedną z nich jest ustalenie, […]

rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Żona lub mąż, którzy chcą udowodnić podczas rozwodu winę współmałżonka, który ponosi odpowiedzialność za rozpad ich związku, muszą przede wszystkim dysponować odpowiednimi dowodami.  Bardzo wiele osób, które zastanawiają się nad formalnym zakończeniem związku małżeńskiego, zadaje sobie kluczowe pytanie, czy może zdecydować się na wniesienie pozwu z orzekaniem o winie. Warto przemyśleć sprawę i zastanowić się czy, […]

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy a lista obecności

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Kodeks pracy wyraźnie mówi o konieczności prowadzenia przez każdego pracodawcę ewidencji czasu pracy. Obowiązek ewidencjonowania jest niezależny od typu i wielkości przedsiębiorstwa oraz liczy zatrudnionych pracowników. Działanie to, ma na celu prawidłowe ustalanie wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu stosunku pracy. Ponadto, ewidencja czasu pracy jest podstawowym dokumentem wymaganym podczas kontroli Państwowej […]

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony – gwarancja trwałości stosunku pracy

Umowa na czas nieokreślony to jeden z trzech rodzajów umów o pracę, który zapewnia największą trwałość stosunku pracy. Z uwagi na szereg gwarancji przewidzianych w kodeksie pracy jest najbardziej pożądaną formą zatrudnienia przez wszystkich pracowników. Wprowadzone limity ilościowe i czasowe zawierania umów na czas określany, zdecydowanie przybliżają perspektywę zatrudnienia nieterminowego. Dlaczego pracodawcy często zwlekają z zawarciem […]

zasiedzenie

Zasiedzenie – co to takiego?

Aby zaistniało zasiedzenie nieruchomości, należy ją traktować tak właściciel. Fachowo określa się to jako samoistne posiadanie. W jaki sposób objawia się właścicielskie zachowanie? W jaki sposób przepisy prawa mówią o intencjach osób, które dopuszczają się tego rodzaju czynów? Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy Państwu wszystkie najważniejsze kwestie związane z tym zjawiskiem. Zasiedzenie nieruchomości – najważniejsze informacje […]

Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy – kiedy należy go sporządzić?

Znaczenie protokołu powypadkowego Protokół powypadkowy cechuje się bardzo istotnym znaczeniem w przypadku gdy staramy się o odszkodowanie z powodu wypadku, który miał miejsce w pracy. W sytuacji, gdy nie został sporządzony, nie można ubiegać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od ubezpieczyciela pracodawcy. Nie można również żądać odszkodowania od pracodawcy w sytuacji, gdy nie […]