Najczęstsze wypadki na budowie- odpowiedzialność pracownika i pracodawcy

Budownictwo to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Zatrudnia tysiące osób i stanowi jeden z filarów gospodarki. Rozwój ma jednak swoją cenę. Budownictwo cechuje się również bardzo wysokim wskaźnikiem. Praca w tej branży, mimo ciągłego zwiększania poziomu bezpieczeństwa, wciąż naraża pracowników na wypadki i urazy.

Śmiertelność wypadków w budownictwie

Dane statystyczne na temat wypadków przy pracy są zatrważające. Najwięcej śmiertelnych wypadków zdarza się w budownictwie. Po przeliczeniu tej ilości na liczbę zatrudnionych w tej branży stanowi ona 3. najbardziej niebezpieczną dziedzinę pracy, po górnictwie i transporcie. W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. w branży budowlanej w Polsce zginęły 34 osoby.

Wypadki śmiertelna są skutkiem: upadku z wysokości, uderzenia spadającym przedmiotem, porażenia prądem, przygniecenia.

Branża budowlana zmaga się z problemem tzw. prowizorek i niespełniania norm BHP. Szczególnie widoczne jest to w małych przedsiębiorstwach czy rodzinnych firmach. Nieprzestrzeganie norm bezpieczeństwa pracodawca tłumaczy wysokimi kosztami realizacji wymagań i chęcią oszczędności.

BHP- odpowiedzialność pracodawcy przy niespełnianiu wymogów

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi miejsca do wykonywania pracy oraz spełnienie warunków niezbędnych do jej wykonywania. Konstytucja RP daje pracownikowi prawo do wykonywania zadań z zachowaniem bezpieczeństwa. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek zapewnić takie warunki.

Pracodawca ma obowiązek:

wprowadzić w przedsiębiorstwie regulamin BHP,

organizacji szkoleń z zakresu BHP dla pracowników,

zadbania by panujące w przedsiębiorstwie warunki spełniały normy,

reagowania­ na potrzeby związane z bezpieczeństwem,

wykonywać polecenia Inspektora Pracy.

Niedopełnienie tych obowiązków wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa spoczywa na pracodawcy, ale może on być oddelegowany innym podmiotom, najczęściej bezpośrednim przełożonym. Na budowie zwykle przypada ta rola kierownikowi budowy lub mistrzowi budowlanemu. To oni zazwyczaj odpowiadają za czynność sprawczą (działanie bądź zaniechania), która skutkuje wypadkiem. Przykładem takiego zachowania są pozostawienie pracowników bez nadzoru na placu budowy albo niezapewnienie pracownikowi odpowiednich narzędzi w potrzebnej liczbie.

Ich odpowiedzialność za wypadek nie dotyczy tylko pracowników, ale także innych osób przebywających na placu budowy.

Odpowiedzialność pracownika za wypadek

Zdarza się, że odpowiedzialność za wypadek ponoszą inne podmioty niż pracodawca. Wypadek może wynikać z działania o charakterze zawinionym innych pracowników, a nawet osób trzecich (np. kierowca dowożący materiały). Odpowiedzialność tych osób zazwyczaj nie ma charakteru samodzielnego.

Kiedy poszkodowany pracownik jest winny?

Odpowiedzialność poszkodowanego zawsze wzbudza ogromne emocje. O tego typu sytuacji można mówić w bardzo konkretnych warunkach. Pracodawca czy oddelegowany do tego pracownik (kierownik budowy czy mistrz budowlany) spełnili wszelkie normy bezpieczeństwa i pełni zrealizowali wytyczne BHP. Natomiast wypadek wynikał z umyślnej winy poszkodowanego. Pracownik musiał zdawać sobie sprawę, że podejmowane przez niego działanie łamie obowiązujące zasady, a mimo to je podjął, co skończyło się wypadkiem.

Liczba wypadków w budownictwie jest bardzo duża. Normy bezpieczeństwa tworzy się, aby było ich coraz mniej. Liczba śmiertelnych zdarzeń w budownictwie z roku na rok się zmniejsza. Mimo tego branża budowlana nadal zajmuje miejsce na podium pośród tych najbardziej niebezpiecznych.

Uzyskaj bezpłatną konsultację prawną w LexHelper.pl (link do: https://lexhelper.pl/)

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *