Dziedziczenie w Polsce 2019

Prawo spadkowe jest dziedziną prawa cywilnego, obejmującą wiele zagadnień związanych z dziedziczeniem po śmierci spadkodawcy. Ze względu na zawiłości oraz ciągle zmieniające się przepisy, warto w razie potrzeby skorzystać z usług specjalisty od prawo spadkowego w Poznaniu.

 

Ogólne przepisy dotyczące dziedziczenia

Po śmierci każdej osoby, dobra należące do niej są dziedziczone przez członków rodziny, w kolejności określonej przepisami prawa. Najlepszą sytuacją jest, gdy zmarły pozostawi po sobie notarialny testament, który znacząco usprawnia ustalenie przebiegu dziedziczenia. Jeśli nie posiadamy odpowiedniego aktu notarialnego, trzeba będzie przeprowadzić sądową sprawę o postanowienie stwierdzenia nabycia spadku.

 

Dziedziczenie ustawowe

Jeżeli zmarły nie spisał testamentu odręcznego lub notarialnego, dziedziczenie przebiega zgodnie z ogólnymi przepisami prawa spadkowego. Określa ono szczegółową kolejność dziedziczenia spadkobierców przynależących do poszczególnych grup uprawnionych do otrzymania spadku tą drogą, oraz wielkość otrzymanych udziałów w majątku.

 

Dziedziczenie testamentowe

W przypadku, gdy zmarły zadbał o przygotowanie stosownego testamentu, dziedziczenie dóbr powinno przebiegać zgodnie z wytycznymi, wskazanymi przez testatora. Testament musi spełniać szereg określonych wymagań, by zapewnić możliwość skutecznej sukcesji przez określone osoby. W zakresie dziedziczenia testamentowego, wyróżniamy dwie zasadnicze grupy testamentów.

Testamenty zwykłe

W tej grupie znajdują się odręcznie napisane dokumenty określające przebieg dziedziczenia, a także stosowne akty notarialne oraz urzędowe. Tego typu testamenty mogą być sporządzone w dowolnym momencie życia spadkodawcy.

Testamenty szczególne

Będą to dokumenty takie, jak testamenty zwykłe, ustne lub podróżne. Możliwość takiego typu rozporządzenia majątkiem po swojej śmierci wymaga zajścia szczególnych okoliczności, powodujących niemożność sporządzenia holograficznego bądź notarialnego dokumentu.

 

Instytucja zachowku

Polskie ustawodawstwo przewidziało także odpowiednie przepisy, chroniące spadkobierców pominiętych w testamencie, a wchodzących w skład listy osób uprawnionych do spadku. Dla nich przygotowano instytucję tak zwanego zachowku, czyli określonej części przysługującego majątku, zależnie od przynależności do konkretnej grupy spadkowej i całego przebiegu sprawy testamentowej.

 

Odrzucenie spadku

Jeśli należymy do grupy spadkobierców, a posiadamy istotne informacje o długach spadkowych, mogących mieć znaczący wpływ na wysokość odziedziczonego majątku, warto dogłębnie ocenić wady i zalety możliwych do osiągnięcia dóbr, a w razie konieczności skorzystać z opcji odrzucenia spadku, która – pozbawiając nas możliwości dziedziczenia, zarazem chroni przed koniecznością spłaty długów i zobowiązań, zaciągniętych przez zmarłego.

 

Jeżeli w najbliższym czasie czeka nas konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego, warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa spadkowego. Kompetentny prawnik, znający się na aktualnych przepisach i zasadach dziedziczenia, z łatwością przeprowadzi nas przez żmudny i niełatwy proces, mający na celu właściwy podział spadku, zgodny z wymogami ustawy o dziedziczeniu.

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *