Koszty rozwodu – na jaki wydatek się przygotować?

Rozwód nigdy nie jest przyjemną sprawą. Do rozwiązania małżeństwa przez sąd może dojść w bardzo wielu przypadkach. Wiele osób przed podjęciem tej decyzji poważnie zastanawia się nad tym, czy podoła finansowo i jak bardzo obciąży jej to budżet. Przybliżone koszta rozwodu można jednak wyliczyć. Trzeba pamiętać jednak o tym, że każda sprawa rozwodowa ma nieco inny charakter. Warto się również zastanowić ile kosztuje rozwód

Obowiązkowe koszta w przypadku rozwodu

Jeśli chodzi o obowiązkowe koszta, to zacząć należy od opłaty za wniesienie pozwu. Jest to opłata stała i wynosi 600 zł w momencie złożenia pozwu przez powoda. Jednakże można złożyć wniosek o zwolnienie z całości lub części opłaty za pozew w przypadku, kiedy to osoba wnosząca znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i niemożliwe jest wniesienie pozwu bez uszczerbku dla poziomu jakości życia rodziny. Szczególnie istotne jest to w przypadku, kiedy to w małżeństwie są dzieci.

Niewielkim kosztem, o którym jednak musimy pamiętać jest 17 zł opłaty od pełnomocnictwa, jeśli powód reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego. Te dwie opłaty są niezależne od charakteru sprawy rozwodowej i późniejszych działań. Ponadto należy doliczyć także koszta pełnomocnika, które również wahają się w zależności od miasta, sytuacji rodzinnej i długości sprawy. Prawo określa jedynie minimalne wynagrodzenie na poziomie 720 zł za cały rozwód.

Ponadto należy również pobrać odpis aktu urodzenia dzieci, to dodatkowy koszt 22 zł za jedno dziecko.

Dodatkowe koszta i problemy

W przypadku, kiedy wymagany jest podział majątku wspólnego, należy przygotować się nie tylko na dodatkowe koszta sądowe, ale również w przypadku niezgodności co do charakteru podziału, na dodatkowe rozprawy sądowe. Opłata sądowa za podział majątku wynosi 300 zł, kiedy strony są zgodne i potrzebne jest jedynie zaakceptowanie tego faktu przez sąd. Kiedy jednak zachodzi konieczność oceny podziału majątku, opłata wynosi 1000 zł.

W przypadku ustanowienia alimentów na dzieci lub małżonka, od osoby zobowiązanej pobierana jest dodatkowa opłata ustalana proporcjonalnie. Kiedy zachodzi konieczność eksmisji małżonka dodatkowo koszta wynoszą 200zł. Każda kolejna kwestia orzeczenia sądowego to również wyższe wynagrodzenie pełnomocnika.

W przypadku skomplikowanych spraw i konieczności powoływania biegłych, a także świadków, możliwe jest również pobranie zaliczki na poczet zwrotu kosztów i opinii.

Wynagrodzenie adwokata i zwrot kosztów postępowania

Minimalna kwota została co prawda ustalona przez ustawodawcę, jednakże dokładne określenie kosztów to przede wszystkim kwestia rozmowy z pełnomocnikiem. Sposoby naliczania wynagrodzenia różnią się w zależności od sprawy, a dodatkowe pisma i konieczność kolejnych rozpraw tylko je podnoszą.

W przypadku orzekaniu o winie, strona przegrana jest zobowiązana do zwrotu kosztów poniesionych przez powoda. Jednak kiedy nie ma miejsca orzekanie o winie, a małżonkowie osiągają porozumienie co do przebiegu rozwodu i podziału majątku, koszta dzielone są po połowie. Zatem w przypadku, gdy powód ma pewność co do braku swojej winy w procesie rozpadu małżeństwa, rozwód z orzeczeniem o winie może przynieść bardzo duże oszczędności. Jednakże wydłuża to proces i go komplikuje, a także naraża obie strony na dodatkowy stres.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *