Spadek – to warto wiedzieć

Testament i spadek     Testament jest to rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci mające na celu zapisanie zgromadzonego majątku wskazanej osobie lub instytucji. Testament może być spisany odręcznie lub w kancelarii notarialnej.   W testamencie spadkodawca wskazuje osoby powołane do spadku po nim.     Spadek jest ogółem praw i obowiązków, które po śmierci spadkodawcy przechodzą w drodze dziedziczenia na jego […]