Rozwód krok po kroku

Rozwód jest niewątpliwie trudną sytuacją zarówno dla małżonków, jak i dla ich rodzin. To właśnie wtedy bardzo potrzebna jest fachowa pomoc oraz cenne i życiowe porady. Kancelaria Prawna Częstochowa, wsłuchując się w potrzeby klientów, oferuje wsparcie i profesjonalną obsługę również w sprawach rozwodowych.

Orzeczenie rozwodu

Podstawą wydania przez sąd orzeczenia rozwodu jest stwierdzenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wiąże się to również z daleko idącymi konsekwencjami prawnymi, obejmującymi między innymi: orzeczenie o winie, podział opieki nad dziećmi czy przyznanie alimentów. Podczas całego procesu i na każdym jego etapie konieczna jest współpraca z prawnikiem, którą oferuje również nasza kancelaria.

Konsultacje rozwodowe

Jeszcze przed samym złożeniem pozwu o rozwód, zapraszamy klienta do podjęcia podstawowego kroku, jakim są konsultacje w naszej kancelarii. Jest to rozmowa, podczas której prawnik wysłuchuje strony a następnie przedstawia jej wszystkie możliwe rozwiązania. Na takim spotkaniu ustala się również dalszy plan działania dotyczący między innymi kwestii reprezentacji w sądzie czy dopełnienia niezbędnych formalności.

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód jest pismem procesowym, co oznacza, że musi zawierać pewne elementy niezbędne. Sporządzenie tego rodzaju dokumentu odbywa się również przy współpracy klienta z prawnikiem. W pozwie określa się żądania powoda, czyli na przykład czy ma to być rozwód z orzeczeniem o winie, czy za porozumieniem stron. Następnie należy opisać okoliczności, które doprowadziły bezpośrednio do rozpadu małżeństwa. Bardzo ważne jest, aby zawrzeć w dokumencie fakty, bez emocjonalnych wtrąceń, w czym niewątpliwie pomocny okazuje się prawnik. Sporządzony pozew należy złożyć w sądzie właściwym ostatniemu wspólnemu miejscu zamieszkania małżonków.

Reprezentowanie klienta na sali sądowej

Data i godzina rozprawy zostaje wyznaczona przez sąd. Następnie przeprowadza postępowanie dowodowe, którego długość zależy między innymi od tego, czy obie strony zgodnie zgadzają się na rozwód. Po zakończeniu postępowania, sąd wydaje wyrok rozwodowy na sali sądowej. Również na tym etapie Kancelaria Prawna Częstochowa oferuje klientowi swoje wsparcie, które jest niezbędne podczas całego postępowania.

Co po rozwodzie?

Losy małżeństwa po rozwodzie zależą od tego, czy wyrok jest satysfakcjonujący dla obu stron. W takim wypadku mamy 21 dni na jego uprawomocnienie. Natomiast w przypadku, kiedy nie zgadzamy się z wyrokiem, mamy prawo w ciągu tych 21 dni odwołać się od decyzji. Sprawę apelacyjną kierujemy do Sądu Apelacyjnego. Również na tych etapach nasi prawnicy oferują swoją pomoc i poprowadzenie całej sprawy do końca.

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *