Rozwody trudna droga do orzeczenia

Według danych GUS w ubiegłym 2018r. zawarto 192 tys. małżeństw, podobna liczba wystąpiła rok wcześniej. W tym samym okresie rozwiodło się 63 tys. par a 1,3 tys. pozostawało w separacji. Liczba rozwodów w miastach jest trzykrotnie wyższa a separacji dwukrotnie niż na wsi.

Kiedy można wystąpić o rozwód? 

Polskie przepisy dopuszczają akt rozwodu pod warunkiem wystąpienia całkowitego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeżeli sąd nie jest w stanie potwierdzić tego faktu, nawet wtedy, gdy małżonkowie tego oczekują, nie jest zobligowany do orzeczenia rozwodu. Sąd nie musi orzec rozwodu nawet wtedy, gdy jako przyczynę wskazuje się przemoc domową, uzależnienia czy zdradę małżeńską. Również wtedy sąd musi zbadać czy rzeczywiście nastąpił trwały rozkład pożycia.

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Polskie prawodawstwo określa całkowity rozpad pożycia wtedy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpiło zerwanie wszelkich więzi w znaczeniu duchowym, fizycznym, ekonomicznym i gospodarczym. Najłatwiej to stwierdzić, gdy jedno z małżonków żyje w związku z innym partnerem w warunkach trwałego pożycia i nie ma zamiaru powrócić do poprzedniego partnera.

Trwały rozkład pożycia sąd może potwierdzić również wtedy, gdy małżonkowie występujący o rozwód cały czas zamieszkują pod jednym adresem, czyli wtedy, gdy więzy gospodarcze nie zostały przez nich zerwane. To częsta sytuacja, gdy warunki finansowe nie pozwalają na przeprowadzkę lub małżonkowie obawiają się utraty wpływu na wspólny majątek. Jeżeli pozostałe więzi, wszystkie oprócz gospodarczej zostały zerwane, sąd może cały czas orzec rozwód, chociaż podejmie trud zbadania czy na podstawie doświadczenia życiowego istnieje możliwość, że małżonkowie do siebie powrócą. Sąd będzie wymagał potwierdzenia rozpadu małżeństwa trwającego dłuższy okres czasu, chociaż w szczególnych przypadkach nie musi on być długotrwały, jak zakładają przepisy.

Kiedy sąd nie udzieli rozwodu? 

Otrzymanie rozwodu w Polsce nie jest wyłącznie formalnością. Adwokat rozwód Wrocław oraz adwokat rozwód Katowice to miejsca, gdzie można znaleźć wsparcie i pomoc w sprawnym przeprowadzeniu rozwodu, zwiększając szanse na szybkie i pozytywne zamknięcie trudnego etapu w życiu. Istnieje bowiem szereg okoliczności, gdy pomimo stwierdzenia trwałego rozkładu pożycia sąd może nie udzielić rozwodu.

Jedną z takich okoliczności jest obawa, że w konsekwencji rozwodu może ucierpieć dobro dzieci i mogłyby pogorszyć się ich warunki materialne i bytowe, ucierpieć może proces wychowania dzieci lub mogą nastąpić poważne zmiany w psychice małoletniego. Rozwód może nie dojść do skutku również wtedy, gdy jedno z małżonków nie zgadza się na rozwód a jego odmowa nie pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Przeszkodą na drodze do otrzymania rozwodu może być również poważna choroba jednego z małżonków i fakt, że osobą chorą, z wyjątkiem współmałżonka, nie ma kto się zaopiekować. Sąd może stwierdzić, że w tych okolicznościach rozwód byłyby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *