Skarga na urząd skarbowy – co warto wiedzieć

Nie zawsze postanowienie tego niezbyt lubianego przez Polaków organu administracyjnego może odpowiadać danemu podatnikowi. Dlatego też istnieje możliwość złożenia skargi dotyczącej danej problematyki. Co należy zrobić, aby poprawnie stworzyć taki dokument i uzyskać pożądane efekty? Polecamy zapoznanie się z tym artykułem.

Aby zacząć postępowanie w takiej sprawie, należy złożyć opisywany wniosek do izby skarbowej. Ma ona za zadanie utrzymywać nadzór nad podległymi jednostkami, takimi jak urząd skarbowy, rozstrzyganie sporów w drugiej instancji, jeśli pierwsza należała do urzędu skarbowego oraz badanie prawidłowego wykorzystywania dotacji przez przedsiębiorców. Według prawa ma ona obowiązek rozpatrzyć każdy poprawnie złożony wniosek w danym terminie. Jeśli potencjalnie zawinił naczelnik danego urzędu, takie dokumenty rozpatruje sam dyrektor izby skarbowej i ma na to jedynie 14 dni od daty złożenia skargi.

Jaka wygląda proces rozpatrywania skargi?

Sam przebieg takiej skargi wygląda nieco bardziej nietypowo niż standardowe zaskarżenie. Aby sprawa trafiła do odpowiednio przypisanego do danego urzędu sądu, najpierw izba skarbowa musi potwierdzić, że tego typu skarga jest zasadna. Dopiero wtedy ta sama jednostka administracyjna może przekazać sprawę dalej, czyli do wcześniej wspomnianego sądu. Jeśli zostanie uznana za błędną, dalsza procedura zostaje zatrzymana, a obywatel może w dalszym ciągu próbować się odwoływać od błędnej jego zdaniem decyzji.

Mowa tutaj o możliwości złożenia podobnej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wtedy również czeka on na decyzję i jeśli w dalszym ciągu zostanie ona uznana, tym razem przez sędziów z tej jednostki, za bezzasadną, twórca skargi nadal ma możliwości się odwołać. Aby uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności, warto stworzyć taką skargę wraz ze specjalistą, zajmującym się zawodowo prawem administracyjnym. Taką osobą jest Krzysztof Śpiewak. Adwokat Wysoka posiada rozbudowaną wiedzę i doświadczenie pozwalające na stworzenie jak najlepszych dokumentów prawnych.

Ostateczna możliwość pozytywnego rozpatrzenia skargi na urząd skarbowy

Ostatnią ze ścieżek, jaką może podążyć pokrzywdzony obywatel, jest złożenie wniosku kasacyjnego do Najwyższego Sądu Administracyjnego. Może ona dotyczyć jedynie dwóch aspektów, w innym wypadku również zostanie uznana jako bezzasadna. Dotyczą one naruszeń, które mogły pojawić się w poprzednim rozpatrywaniu skarg przez izbę skarbową lub WSA. Mowa tutaj o błędną wykładnie prawa, dotyczącą prawa materialnego i jego nieodpowiedniego rozpatrywania oraz naruszenia przepisów podczas przebiegu poprzednich spraw przez osoby zajmujące się nimi.

Sama skarga powinna zawierać w sobie oznaczenie orzeczenia i to, czy jest ono zaskarżone w całości czy częściowo, wszelkie wnioski o uchylenie poprzednich wyroków i decyzji oraz przytoczenie podstaw kasacyjnych. Kluczowe jest też zadbanie o wniosek traktujący o przyjęciu do rozpoznania, oczywiście również uzasadniony. W przypadku wnoszenia wniosku o kasację, wnioskodawca powinien złożyć go przy pomocy adwokata lub radcy prawnego. Postanowienie NSA jest ostateczne i dostarczane na piśmie. Warto zadbać o wszelkie formalności już od samego początku, ponieważ tego typu sprawy potrafią ciągnąć się latami, oczywiście w zależności od danej sytuacji, dlatego polecamy skorzystać z usług eksperta.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *