Skarga Pauliańska

Skarga Paulińska to instytucja unormowana w artykułach od 527 do 534 Kodeksu Cywilnego. Zapobiegać ma między innymi wyzbyciu się przez dłużnika własnego majątku, mając na celu jego ukrycie. Najczęściej odbywa się to poprzez darowiznę lub sprzedaż po cenach znacznie niższych niż aktualnie panujących. Skutkiem takiego zachowania jest brak możliwości odzyskania pieniędzy przez wierzyciela.

Skarga Paulińska– co to jest ?

Głównym założeniem Skargi Paulińskiej jest umożliwienie wierzycielowi dochodzenia roszczeń, który został pokrzywdzony na wskutek przeprowadzonych czynności prawnych, korzyść majątkową lub finansową uzyskała osoba trzecia. Jeżeli dłużnik działał świadomie i miał na celu pokrzywdzenie wierzyciela, a osoba trzecia, która nabyła majątek, lub jego część wiedziała o zamiarach dłużnika, to w takiej sytuacji wierzycielowi przysługuje prawo do wystosowania żądania, aby sąd uznał czynność  jako nieskuteczną w stosunku do niego.

Przesłanki, które muszą zaistnieć aby Skarga Paulińska Mogła być zastosowana.

dłużnik na wskutek czynności prawnej np. sprzedał swój majątek- musi zaistnieć czynność prawna;

zaistniała czynność prawna której dokonał dłużnik jest krzywdząca w stosunku do wierzyciela;

korzyść majątkową na wskutek zaistniałej czynności prawnej uzyskała osoba trzecia

dłużnik świadomie oraz celowo dokonał czynności prawnej w celu pokrzywdzenia wierzyciela

osoba trzecia, która otrzymała korzyść majątkową była świadoma zamiarów dłużnika, mających na celu pokrzywdzenia wierzyciela

Elementy Skargi Paulńskiej

Najważniejszym elementem w procesie przeprowadzenia Skargi Paulińskiej jest odpowiednie skonstruowanie pozwu. Jest to odgórny wymóg dotyczący ubiegania się o uznanie czynności za bezskuteczną wobec wierzyciela, ze jakiej wskazaniem konkretnej czynności dotyczy żądanie oraz na jaką osobę bezskuteczność powinna być uznana.

Ważną kwestią, jakiej nie powinno zabraknąć w złożonym pozwie, jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia np. zakazujący zbycia danej rzeczy. Jeżeli natomiast przedmiot ten jest nieruchomością, warto do sądu wieczystoksięgowego skierować wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, dotyczącego zakazu zbywania i obciążania nieruchomości. Jeżeli skorzystamy z pomocykancelarii prawnej, bądź adwokata wykorzystując ich doświadczenie cały proces odbędzie się zdecydowanie sprawniej, jednak nie jest to warunek koniczny w złożeniu skargi.

Kolejne etapy postępowania odnośnie do Skargi Paulińskiej są stosunkowo łatwe. Podjąć je można co prawda dopiero po otrzymaniu wyroku sądu. Wierzyciel jak najszybciej powinien złożyć dwa wnioski- pierwszy mający na celu stwierdzenie prawomocności, natomiast drugi o nadanie klauzuli wykonalności. Przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego możliwe jest dopiero po uzyskaniu tytułu wykonawczego.

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *