Czym jest wyrok nakazowy?

Osoby nieobeznane w prawie często nie wiedzą w jaki sposób sąd może wydać wyrok i jak przebiega cała procedura z tym związana. Kiedy przychodzi nam zmierzyć się z zagadnieniami prawnymi, o których nie mamy pojęcia, czujemy się zagubieni i nasza pewność siebie znacznie spada. Tymczasem warto posiadać podstawową wiedzę odnośnie zagadnień prawnych, ponieważ każdy z nas może mieć z nimi do czynienia.

Wyrok nakazowy – czym jest, kiedy może zapaść?

Tradycyjnie wyrok sądu kojarzy nam się z rozprawą, na której musimy być obecni my i oskarżyciel. Tymczasem nie zawsze taka procedura będzie konieczna. Szczególną formą wydawania orzeczenia w sprawie jest wyrok nakazowy. Może on zapaść w prostych sprawach, kiedy wystarczą stosunkowo łagodne środki karne do zrealizowania celów wychowawczych, które pełnią nakładane przez sąd kary. Ważnym aspektem wydawania wyroku nakazowego jest to, że może on zostać orzeczony w przypadku, kiedy nie ma wątpliwości co do okoliczności zaistniałych zdarzeń i osoby winnego. Jest to zatem uproszczona procedura orzeczenia kary, która nie wymaga obecności ani oskarżonego, ani skarżącego na sali sądowej i odbywa się na posiedzeniu sądu.

Sprzeciw wobec wyroku nakazowego

Zazwyczaj od wyroku przysługuje nam odwołanie. Jest to prawo każdego oskarżonego, jak i oskarżyciela. Może się bowiem zdarzyć, że w opinii którejś ze stron sąd niewłaściwie zinterpretował dowody, albo dokonał interpretacji przepisów na naszą niekorzyść. Odwołanie może być szansą na zmianę obrotu sprawy i wyroku, jednak nie zawsze udaje się uzyskać pożądany efekt. W przypadku, gdy sąd wydał wyrok nakazowy możemy złożyć sprzeciw. Mamy na to siedem dni od dnia dostarczenia wyroku. Prawo do sprzeciwu w tej sytuacji dotyczy zarówno oskarżonego, jak i oskarżyciela.

Co powinien zawierać sprzeciw?

Procedura składania sprzeciwu jeśli chodzi o wyrok nakazowy może sprawić problemy zwłaszcza tym, którzy na prawie zupełnie się nie znają. Należy wiedzieć, że nie musimy w żaden sposób uzasadniać tego rodzaju sprzeciwu, jednak musimy spełnić szereg innych wymogów formalnych. W naszym sprzeciwie muszą znaleźć się niezbędne dane, między innymi – oprócz dość oczywistych rzeczy, jak nasz podpis, data, nasze dane – do jakiego sądu się zwracamy, czy też jakiej sprawy dotyczy sprzeciw. Musimy też pamiętać, że choć nasz sprzeciw wobec wyroku nakazowego składamy w sądzie, który wydał dany wyrok, to adresujemy go do sądu drugiej instancji. Jeśli nie potrafimy skonstruować pisma, powinniśmy poprosić o pomoc prawnika.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *