Licytacje komornicze – co powinieneś wiedzieć?

Licytacje komornicze są jednym ze sposobów odzyskania pieniężnych zobowiązań dłużnika przez komornika sądowego.  Można na nich nabyć m.in. samochody, nieruchomości, sprzęt elektroniczny czy dzieła sztuki. Licytacja komornicza, zwana również aukcją komorniczą, jest prawnym środkiem spieniężania przedmiotów dłużnika, które zostały zajęte podczas podstępowania egzekucyjnego.

Czym jest licytacja komornicza?

W momencie, w którym dłużnik nie jest w stanie spłacić finansowych zobowiązań, komornik sądowy ma możliwość wszczęcia aukcji i sprzedaży majątku dłużnika – zarówno jego ruchomości i nieruchomości. Taka aukcja komornicza jest również wyjątkową okazją dla osób zainteresowanych nabyciem przedmiotów, czy gruntów po dość atrakcyjnej cenie.

Jaki przebieg ma aukcja komornicza?

Licytacje odbywają się w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika lub lokalizacji licytowanej nieruchomości należącej do osoby zadłużonej. Przed rozpoczęciem licytacji, licytanci są zobowiązani do uiszczenia rękojmi, czyli opłaty startowej. Na sali sądowej przebywają sędziowie, prowadzący oraz licytanci. Na sali można również spotkać widzów niepowiązanych ze sprawą, albowiem aukcje pozostają jawne. Aukcja prowadzona jest w sposób ustny, a przewodniczy jej komornik, wyznaczony do przeprowadzenia danej egzekucji.

Po ogłoszeniu ceny wywoławczej zgłaszają się chętni, którzy proponują własne, większe od poprzednio zgłoszonych oferty zakupu. Trzykrotne wygłoszenie ostatniej oferty przez komornika kończy przetarg, a przedmiot trafia w ręce licytanta, który zaproponował najwyższą ofertę.

Jakie przedmioty można nabyć na aukcji?

Na aukcji komorniczej można nabyć różnego rodzaju nieruchomości, takie jak mieszkania, domy, grunty oraz działki. Niejednokrotnie na licytację wystawiane są także samochody, motocykle, meble, dzieła sztuki, maszyny przemysłowe, komputery, sprzęty RTV i AGD oraz biżuteria.

Jakie opłaty należy uiścić?

Pierwszą opłatą, którą należy uiścić jest rękojmia. Umożliwia ona wzięcie udziału w licytacji i wynosi jedną dziesiątą sumy oszacowania przedmiotu licytacji. Pełni również rolę zabezpieczenia transakcji w przypadku wycofania się licytanta z zakupu. Gdy licytant wygra licytację jest on natychmiastowo zobowiązany do uiszczenia opłaty za nabycie przedmiotu, jeśli jego cena nie przewyższa 500 złotych. Jeżeli cena przekracza kwotę 500 złotych, nabywca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 20% ceny przedmiotu (nie mniej niż 500 złotych), a pozostałą część płatności uregulować do godziny 12 w południe dnia następnego.

Gdzie znaleźć informacje o aukcjach?

Przedmioty zajęte przez komornika są sprzedawane na drodze publicznej licytacji, co oznacza, że organ egzekucyjny ma obowiązek podania do wiadomości publicznej wszelkich informacji na temat zaplanowanych licytacji komorniczych. Ogłoszenia umieszczane są w siedzibie danego sądu rejonowego. Kancelaria komornicza prowadząca postępowanie powinna umieścić taką informację na swojej stronie internetowej.

Od 2013 roku informacje o wszystkich aukcjach można uzyskać na stronie www.licytacje.komornik.pl prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą. W ogłoszeniu powinny znajdować się informacje o wysokości rękojmi, czyli opłaty startowej, przedmiotu licytacji, ceny wywoławczej, imieniu i nazwisku dłużnika i miejscu oraz czasie przeprowadzenia licytacji.

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *