Czym jest wyrok nakazowy?

Osoby nieobeznane w prawie często nie wiedzą w jaki sposób sąd może wydać wyrok i jak przebiega cała procedura z tym związana. Kiedy przychodzi nam zmierzyć się z zagadnieniami prawnymi, o których nie mamy pojęcia, czujemy się zagubieni i nasza pewność siebie znacznie spada. Tymczasem warto posiadać podstawową wiedzę odnośnie zagadnień prawnych, ponieważ każdy z […]

Bankowy tytuł egzekucyjny – czym jest i jak działa?

Bankowy tytuł egzekucyjny to jedno z bardziej interesujących pojęć w świecie finansów. Dawał on możliwość bankom na skuteczne i szybkie egzekwowanie należności od dłużników i ograniczał czas całego postępowania do minimum. W 2016 roku przepisy jednak zmieniły się zasadniczo i w takiej formie obowiązują do dzisiaj. Jaka jest zatem aktualna sytuacja prawna ? Czy jeśli dług […]

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Podczas postępowania egzekucyjnego zdarzają się przypadki, w których komornik, z różnych przyczyn, napotyka trudności z wyegzekwowaniem od dłużnika zasądzonych należności. W takiej sytuacji można mówić o umorzeniu egzekucji komorniczej, czyli zakończenia procesu zaspokajania długu bez jego całkowitego pokrycia. Kiedy pojawia się wątpliwość dotycząca umorzenia roszczenia, a pojawić się może zarówno u wierzyciela jak i u […]

Licytacje komornicze – co powinieneś wiedzieć?

Licytacje komornicze są jednym ze sposobów odzyskania pieniężnych zobowiązań dłużnika przez komornika sądowego.  Można na nich nabyć m.in. samochody, nieruchomości, sprzęt elektroniczny czy dzieła sztuki. Licytacja komornicza, zwana również aukcją komorniczą, jest prawnym środkiem spieniężania przedmiotów dłużnika, które zostały zajęte podczas podstępowania egzekucyjnego. Czym jest licytacja komornicza? W momencie, w którym dłużnik nie jest w […]

Skarga Pauliańska

Skarga Paulińska to instytucja unormowana w artykułach od 527 do 534 Kodeksu Cywilnego. Zapobiegać ma między innymi wyzbyciu się przez dłużnika własnego majątku, mając na celu jego ukrycie. Najczęściej odbywa się to poprzez darowiznę lub sprzedaż po cenach znacznie niższych niż aktualnie panujących. Skutkiem takiego zachowania jest brak możliwości odzyskania pieniędzy przez wierzyciela. Skarga Paulińska– co to jest ? […]

Egzekucja komornicza a 500+

Odkąd w Polsce wprowadzono program 500+, istnieje wiele nieścisłości związane z egzekucją komorniczą. Wciąż bowiem nie jest jasne, czy komornik może zająć pieniądze ze wspomnianego programu? Sytuacja staje się tym bardziej patowa, ponieważ ustawa zakazuje takich posunięć, jednak według komorników w momencie trafienia na rachunek bankowy 500 złotych na dziecko, tracą one swoją tożsamość, a […]

Jak krok po kroku wygląda komornicza licytacja

W dobie kryzysu niewiele osób może pozwolić sobie na zakup nieruchomości czy pojazdów stąd obecnie coraz więcej osób interesuje się mieszkaniami z aukcji komorniczych. Czy zakup mieszkania na licytacji komorniczej to dobra okazja czy pułapka? Przystępując do udziału w licytacji każdy chętny, powinien mieć chociaż ogólne rozeznanie w przepisach dotyczących tego, jak licytacja będzie przeprowadzona. Wyjaśniamy, jak […]