Bankowy tytuł egzekucyjny – czym jest i jak działa?

Bankowy tytuł egzekucyjny to jedno z bardziej interesujących pojęć w świecie finansów. Dawał on możliwość bankom na skuteczne i szybkie egzekwowanie należności od dłużników i ograniczał czas całego postępowania do minimum. W 2016 roku przepisy jednak zmieniły się zasadniczo i w takiej formie obowiązują do dzisiaj. Jaka jest zatem aktualna sytuacja prawna ? Czy jeśli dług powstał przed 2016 rokiem to mamy prawo skorzystać z nowych przepisów ? Czym jest konkretnie bankowy tytuł egzekucyjny i jak działa ? Odpowiedzi na wszystkie pytania wraz z przydatnymi informacjami w dalszej części tekstu.

 

Czym jest bankowy tytuł egzekucyjny?

Bankowy tytuł egzekucyjny jest pozasądowym dokumentem stwierdzającym formalnie i prawnie dług wobec banku od klienta. Gdy zobowiązanie zaciągnięte przez konkretną osobę np. kredyt lub pożyczka nie zostały spłacone, bank mógł wydać bankowy tytuł egzekucyjny i zatwierdzić go w sądzie. Czynność potwierdzenia tytułu była tylko formalnością i nie angażowała dłużnika. Po uzyskaniu klauzuli wymagalności bank z tytułem egzekucyjnym mógł udać się do komornika i rozpocząć odzyskiwanie zaległej kwoty. BTE mógł wystawić jedynie bank więc osoby prywatne czy instytucje nie mają takiej możliwości.

Jak działa BTE?

Odpowiedź jak działa, a właściwie jak działał bankowy tytuł egzekucyjny — jest prosta. Bank stwierdzając, że klient nie dotrzymał warunków umowy, czyli np. przerwał spłatę kredytu i był dłużny pewną sumę pieniędzy, mógł wystawić dokument, jakim był tytuł egzekucyjny. Po jego potwierdzeniu przez sąd kolejnym krokiem było zgłoszenie sprawy do komornika i rozpoczęcie ściągania należności.

 

Bankowy tytuł egzekucyjny przed 1 sierpnia 2016

Wyżej opisana forma obowiązywała do 1 sierpnia 2016 roku. Bank mógł samodzielnie wystawić taki dokument, uzyskać potwierdzenie od sądu i rozpocząć windykację bez udziału, wiedzy czy obecności klienta. W 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dokument ten jest niekonstytucyjny. Władze na podstawie tego faktu przyjęły nową ustawę, która weszła w życie 2016 roku.

Czy bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przed 1 sierpnia 2016 roku jest ważny?

Dłużnicy, których długi stwierdzono przed 1 sierpnia 2016 roku na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, są i będą obsługiwani według starych zasad. Dług nie ulega wymazaniu, a bank nie musi przeprowadzać dodatkowych czynności według nowych reguł.

 

Aktualny bankowy tytuł egzekucyjny

Aktualnie banki, jeśli stwierdzą dług, mają nieco bardziej skomplikowane zadanie. Tytuł egzekucyjny muszą one uzyskać na podstawie postępowania sądowego, które jest merytoryczne i daje prawo do obrony dłużnikowi. Czas w takim przypadku jest znacznie dłuższy, a banki muszą udokumentować powstanie długi i jego zasadność.

Co oznacza dla dłużników aktualny bankowy tytuł egzekucyjny?

Dla dłużnika nowe przepisu niosą kilka zmian. Bank nie będzie mógł samodzielnie uzyskać klauzuli wykonalności i zacząć windykacji. Musi on pozwać dłużnika do sądu i na podstawie postępowania sądowego uzyskać prawomocny nakaz uprawniający do wszczęcia egzekucji komorniczej. Wiąże się to z koniecznością poinformowania dłużnika o procesie oraz daje możliwość do obrony, jeśli dług jest niesłuszny lub się z nim nie zgadza osoba pozwana.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *