Spadki – akt poświadczenia dziedziczenia i zachowek

Od 2008 roku stwierdzenie nabycia spadku można wykonać na dwa sposoby. Jednym z nich skierowanie wniosku do sądu a drugim podpisanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Drugie rozwiązanie przebiega dużo sprawniej, nie trzeba czekać na odległy termin w sądzie. Spadki budzą wiele wątpliwości i nie zawsze wiadomo jak w danym przypadku postąpić, dlatego warto udać się do radcy prawnego, który przeanalizuje sytuację i wskaże właściwe rozwiązanie.

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza

W przypadku, gdy nie dochodzi do konfliktu między spadkobiercami mogą udać się do notariusza z prośbą o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Ponadto spadkobiercy muszą wspólnie zgłosić się do notariusza i przedstawić oświadczenia oraz inne wymagane dokumenty. Jednak notariusz może odmówić przeprowadzenia takiej procedury w sytuacji, gdy nie wszyscy spadkobiercy chcą złożyć osobiście oświadczenie o rodzinie spadkodawcy lub pozostawionym testamencie. Również w przypadku, gdy spadkodawca pozostawił testament szczególny i to na jego podstawie nastąpi dziedziczenie.

Inną sytuacją uniemożliwiającą sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza jest inne obywatelstwo spadkodawcy lub gdy nie miał żadnego obywatelstwa, nie mieszkał w Polsce. Również, gdy do masy spadkowej należy nieruchomość lub prawa rzeczowe znajdujące się poza granicami Polski. Nie będzie możliwe podpisanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza, w przypadku istnienia testamentu, który nie jest uznawany chociażby przez jednego ze spadkobierców. Warto również odwiedzić stronę kancelarii prawnej Adwokatów https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Notariusz może odmówić sporządzenia dokumentu w przypadku, gdy sama treść testamentu budzi zastrzeżenia. W tym przypadku, osoby uprawnione muszą skorzystać z pomocy sądu, który przeprowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Jeżeli nie ma pewności jak sporządzić wniosek do sądu i jakie dokumenty złożyć, warto udać się do adwokata i poprosić o poradę lub kompleksowe zajęcie się sprawą i reprezentowanie w sądzie.

Zachowek – kiedy można się ubiegać?

  Spadek może obejmować środki pieniężne na rachunku bankowym oraz nieruchomości. W przypadku, gdy spadkodawca dokonał zapisu całego majątku jednemu spadkobiercy, wszyscy pominięci w testamencie a będący jego bliską rodziną mają prawo dochodzenia zachowku. Taka instytucja prawa spadkowego została powołana w celu ochrony praw spadkowych rodziny spadkodawcy.

Takie prawo mają dzieci oraz ich potomkowie, małżonek, rodzice spadkodawcy. Wartość zachowku to połowa wartości majątku, którą odziedziczyliby w sytuacji powołania do spadku. Istnieje jednak odstępstwo w przypadku małoletnich i osób uprawnionych, którzy są niezdolni do pracy, mają oni prawo dochodzić 2/3 wartości przypadającego udziału spadkowego.

Osobami uprawnionymi do zachowku są wszystkie dzieci spadkodawcy, w tym pozamałżeńskie i przysposobione. Ustawodawca dał takie uprawnienie najbliżej rodzinie spadkodawcy, nie jest ono jednak obowiązkiem i można z jego dochodzenia zrezygnować.Trzeba mieć świadomość, że roszczenia o zachowek mogą ulec przedawnieniu po 5 latach od chwili ogłoszenia testamentu. Otwarcie testamentu następuje u notariusza, który może także sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, w sytuacjach spornych nabycie spadku nastąpi na podstawie postępowania sądowego.

Roszczenie o zachowek jest dochodzeniem środków finansowych. W przypadku uprawnienia do zachowku od innego spadkobiercy, który odziedziczył zarówno nieruchomości i pieniądze z kont bankowych, wartości te zostaną zsumowane na dzień śmierci spadkodawcy. Zdarza się, że osoba, która odziedziczyła cały majątek nie chce dobrowolnie wypłacić zachowku, wtedy można udać się do radcy prawnego lub adwokata, który będzie reprezentował interesy uprawnionego w sądzie.

Dowiedz się więcej na stronie: https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *