Czy warto decydować się na rozwód bez orzekania o winie?

Wiele małżeństw decydujących się na rozwód zastanawia się nad tym, czy brnąć w kwestię orzekania o winie, czy może dla ułatwienia sobie całej procedury uniknąć wskazania strony winnej rozpadowi związku. Oczywiście nie ma obowiązku określania strony winnej, jednakże wskazanie winnego rozpadowi związku małżeńskiego ma niezwykle istotne znaczenie przy określaniu obowiązku alimentacyjnego.

Rozwód bez orzekania o winie

Czasem zdarzają się takie przypadki, w których nie ma możliwości obiektywnego obciążenia jednej ze stron winą za rozpad związku małżeńskiego (chodzi tu przede wszystkim o choroby natury psychicznej oraz sytuacje, w których nie ma możliwości podejmowania swobodnych i co ważne świadomych decyzji). W wielu przypadkach także niezgodność charakterów i skrajna odmienność życiowych priorytetów to argument przemawiający na korzyść rozwiązania małżeństwa bez jednoznacznego wskazania strony, która zawiniła najbardziej. Należy mieć na uwadze, że sąd decyduje o nieorzekaniu o winie w przypadku, gdy oboje małżonkowie złożą stosowny wniosek. Choć jest on dla sądu wiążący, to jednak w zależności od sytuacji może zostać cofnięty w dowolnym czasie. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać ze wsparcia specjalisty – pomoc prawna w zakresie rozwodów udzielana jest przez większość kancelarii.

Istota rozwodu z orzeczeniem o winie

W wielu przypadkach adwokat zajmujący się prowadzeniem sprawy rozwodowej swojego klienta doradza mu rozważenie zasadności orzeczenia o winie współmałżonka w rozpadzie pożycia.Chodzi tu przede wszystkim o dochodzenie praw do alimentów od małżonka, który przyczynił się do rozpadu małżeństwa.  Zgodnie z przepisami polskiego prawa, strona odpowiedzialna za rozpad pożycia ma obowiązek alimentacyjny wobec:

  • małżonka który nie zawinił rozpadowi związku małżeńskiego,
  • małżonka winnego rozpadowi małżeństwa, który jednak w wyniku rozwodu żyje w niedostatku.

Co ważne, niewinny rozpadowi pożycia małżeńskiego ma obowiązek alimentacyjny wyłącznie w stosunku do małżonka, który nie zawinił zaistnieniu rozpadu związku małżeńskiego.

Nieoceniona pomoc adwokata

Dziś już niemal każda kancelaria prawna oferuje wsparcie swoim klientom w procesach rozwodowych. Pomoc adwokata przy rozwodzie jest niezwykle cenna nie tylko ze względu na jego wiedzę i doświadczenie (przez co rozwiązanie małżeństwa można przeprowadzić na nieco korzystniejszych dla strony warunkach), ale również pomoc przy załatwianiu wielu formalnych kwestii. Wsparcie kancelarii jest istotne przede wszystkim w przypadku osób, którym zależy na możliwie jak najszybszym rozwiązaniu małżeństwa. Adwokat składa wniosek formalny o przeprowadzenie rozwodu zgodnie z wszystkimi standardami i wytycznymi, dzięki czemu wniosek nie zostaje odrzucony, co nieco przyspiesza wyznaczenie terminu rozprawy. Ponadto ustanowienie pełnomocnika wymaga tylko jednorazowego pojawienia się w sądzie w celu osobistego złożenia zeznać – do załatwienia całej reszty uprawniony będzie adwokat reprezentujący małżonka. Temat rozwodu jest rozwinięty na stronie https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *