Prawa i obowiązki pracodawcy w dobie koronawisusa

Sytuacja pracodawcy w dobie wirusa

W dobie koronawirusa pojawia się niezliczona ilość pytań w zakresie ochrony pracowników w przypadku konieczności kontynuowania działalności, postępowaniu w przypadku podejrzenia u pracownika występowania objawów koronawirusa oraz jego zapobieganiu, jak np. uprawnienia do badania temperatury ciała pracowników. Na te i inne wątpliwości postara się odpowiedzieć BOLD Adwokat Poznań.

Prawo a praktyka

Powyższe pytania są istotne dla zabezpieczenia zdrowia pracowników, jednakże przepisy prawne, w tym wprowadzona specustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obowiązująca od 8 marca 2020 r. przesądza wyłącznie o możliwości oddelegowania pracownika do pracy zdalnej. Mając na uwadze skromne wytyczne zawarte w ustawie, by odpowiedzieć na postawione na wstępie pytania, należy odnieść się do informacji i zaleceń m.in. Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej

Służby Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia zalecają odesłanie każdego pracownika, który ma takie możliwości, do wykonywania pracy zdalnej. Zalecenie to jest związane ściśle z art 207 k.p. konstytuującym obowiązek pracodawcy do dbania o zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
System pracy zdalnej ogranicza ryzyko zakażenia, jednocześnie nie zwalniając pracowników z zadań związanych ze świadczeniem obowiązków pracowniczych.

Brak możliwości pracy zdalnej

Adwokat prawo pracy zwraca uwagę, iż szereg pracowników zatrudnionych np. w usługach nie ma możliwości zdalnego wykonywania pracy. Ta sytuacja wiąże się z wprowadzeniem przez pracodawców dodatkowych środków zabezpieczających i ochronnych zdrowie i życie pracowników.

Brak możliwości pracy zdalnej a powinności pracodawcy

Adwokat podkreśla, że sytuacja w której pracownicy nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej wiąże się z koniecznością wprowadzenia szczególnych środków ostrożności i działań organizacyjnych ograniczających ryzyko zakażenia. Zaleca się również, by pracodawcy opracowali model postępowania ograniczający ryzyko rozpowszechniania się wirusa, w tym procedurę stosowaną w przypadku wystąpienia podejrzenia, iż pracownik jest zakażony koronawirusem. Adwokat Wrocław prawo pracy podpowiada, by przy opracowywaniu modelu, skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną z prośbą o udostępnienie instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia występowania koronawirusa w środowisku pracy. Przy opracowywaniu metod postępowania zapobiegawczego, pracodawca winien uwzględnić szybkość i łatwość rozprzestrzeniania się wirusa, zatem wykluczyć kierowanie pracownika z podejrzeniem wirusa do ośrodków medycznych gdzie mogą przebywać osoby zdrowe ani do jednostek zakaźnych oddalonych od miejsca pracy (np., szpitali zakaźnych), bowiem podróż taka może narażać innych na zakażenie.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *