W czym pomoże adwokat prawa pracy?

Adwokat prawa pracy pomaga w kwestiach dotyczących stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. Kiedy należy skorzystać z jego pomocy? W czym pomoże nam adwokat prawa pracy? Jakie przypadku wymagają interwencji?

Adwokat Wrocław

Adwokat Wrocław zajmuje się świadczeniem szeregu usług, jakie są związane także z prawem pracy. Prawo pracy to jedna z gałęzi prawa, której zadaniem jest regulowanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, jak i dotyczy ich praw oraz obowiązków. W tym przypadku odnosi się również do sporów zbiorowych, układów, czy też pomocy w utrzymaniu prawidłowych warunków zatrudnienia w firmie.

W naszym raju kwestie regulujące prawo pracy zawarte są w Kodeksie Pracy i w aktach wydanych na jego podstawie (statutach, regulaminach, porozumieniach zbiorowych itp.). Zazwyczaj przeciętna osoba nie jest w stanie samodzielnie przejść przez te zagadnienia, dlatego tutaj nieoceniona jest pomoc adwokata Wrocław

Kiedy zwrócić się do adwokata prawa pracy?

Adwokat prawa pracy ma za zadanie wyjść naprzeciw naszym oczekiwaniom, mając na względzie nasze dobro i zadowolenie ze świadczonych usług. Niekiedy polubowne rozwiązanie sporu nie jest możliwe, dlatego skierowanie sprawy do sądu pracy jest konieczne. W tym przypadku należy poprosić o pomoc adwokata prawa pracy, który oferuje profesjonalne wsparcie i posiada wieloletnie doświadczenie.

Do adwokata warto zwrócić się wtedy, gdy dojdzie do mobbingu w miejscu zatrudnienia. Mobbing jest związany z nękaniem, zastraszaniem i uciążliwym traktowaniem, jakiego dopuszcza się inny pracownik lub osoba zarządzająca firmą. Kodeks Pracy wskazuje, że takie działania są zabronione, natomiast szefowie firm powinni zapobiegać mobbingowi w pracy. Adwokat Wrocław pomoże nam przygotować się do sprawy w sądzie pracy, jak i otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienia za straty moralne.

Inne przypadki

Kolejną kwestią, która wymagać będzie interwencji, jest nieuzasadnione zwolnienie pracownika. Każda osoba, która otrzymała bezpodstawnie wypowiedzenie, zyskuje możliwość odwołania się od niego we właściwym sądzie pracy ze względu na miejsce zamieszkania. Pomoc adwokata przyda nam się również w sytuacji, gdy dojdzie do skrócenia okresu wypowiedzenia, jakie określone jest w podpisanej przez umowy stronie. Naruszenie przepisów chroniących niektóre osoby (np. osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży) nie może zostać zlekceważone i wymaga pomocy adwokata prawa pracyDzięki temu uzyskamy wsparcie w uzyskaniu odszkodowania lub przywrócenia do pracy.

Adwokat Wrocław udziela pomocy nie tylko w wyżej wymienionych sytuacjach. Oprócz mobbingu czy bezpodstawnego zwolnienia pracownika, w firmie może dojść także do innych naruszeń przepisów prawnych. Profesjonalna pomoc przyda nam się wtedy, gdy nie otrzymamy wynagrodzenia za pracę, otrzymamy niewłaściwą umowę zatrudnienia lub dojdzie do naruszenia przepisów dotyczących zakazu konkurencji. Co ciekawe, ze wsparcia adwokata prawa pracy skorzystają nie tylko pracownicy, lecz także pracodawcy.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *