Rodzina 500 Plus – zmiany w programie w 2018 roku

Rodzina 500 Plus – zmiany w programie w 2018 roku

Bartosz Marczuk, Wiceminister Pracy i Rodziny zapowiedział, że do końca roku 2018 wejdą w życie zmiany w programie Rodzina 500+. Nowe rozwiązania będą służyły uszczelnieniu programu oraz uproszczeniu procedury składania wniosków poprzez wykorzystanie systemu online.

Planowane zmiany w programie Rodzina 500+

Obecnie program Rodzina 500 plus funkcjonuje wedle niezmienionych reguł i zasad jak w latach 2016 i 2017. Pojawiały się wnioski i pomysły dotyczące, m.in. zmianiy obecnie stosowanego progu dochodowego, zmiany wysokości przyznawanego świadczenia, czy wydłużenia okresu rozliczeniowego, jednak żadna z tych zmian nie weszła w życie. Dotychczasowe warunki będą obowiązywać w całym obecnie trwającym okresie rozliczeniowym 2017/2018.

Wiceminister Marczuk zapowiedział, że mimo wprowadzonych w 2017 roku zmian w programie Rodzina 500+, rząd planuje kolejne rozwiązania regulujące i uszczelniające procedury wypłaty 500 zł na dziecko. Pod koniec roku 2018 planowane jest uruchomienie tzw. usług grupowych. Dzięki nim urzędy będą w stanie sprawdzić, czy osoba, która pobiera świadczenie na dziecko podjęła w międzyczasie dodatkowe zatrudnienie. Wówczas gmina zostanie poinformowana i zobligowana do interwencji i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W przypadku jakichkolwiek niejasności osoba pobierająca świadczenie może skonsultować się z radcą prawnym w celu zasięgnięcia jego opinii.

Obecnie gminy przyznające świadczenia z tytułu programu 500+, mają dostęp do danych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki temu mogą kontrolować kto ubiega się o świadczenia. Jak zakłada MRPiPS nowe regulacje będą pomagać w sytuacjach, w których wnioski są fałszywe lub po prostu nie będą spełniać wymogów. Główne założenia wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+ nie ulegną zmianie. Rząd skupi się na usprawnieniu kontroli kryterium dochodowego w przypadku rodziców pobierających dodatek na pierwsze dziecko.

Nowe wnioski o 500 plus już od 1 lipca 2018

Od 1 lipca można już składać nowe wnioski o przyznanie świadczeń z programu 500+ online, a od 1 sierpnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków w wersjach papierowych. Ciągłość pobierania świadczenia powinna być zagwarantowana, jeżeli złożymy wniosek pomiędzy 1 lipca, a 30 sierpnia. Świadczenie z programu 500+ jest albowiem przyznawane na 12 miesięcy rozpoczynających się od 1 października bieżącego roku i trwających do 30 września 2019 roku. Co roku należy wypełnić nowe dokumenty i o tym rodzice po prostu muszą pamiętać.

500+ wniosek online

Od 1 lipca 2018 obywatele mogą składać wnioski również przez internet. Osoby pobierające świadczenia mają do dyspozycji:

  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
  • rządowy portal Emp@tia,
  • Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP
  • bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2018 roku urzędy rozpoczną przyjmowanie wniosków w formie papierowej. Tego typu wnioski można składać w Urzędach Dzielnic, Urzędach Gmin, Urzędach Pocztowych oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej. Od 1 lipca 2018 przez internet obywatele mogą również składać wnioski w ramach programu „Dobry Start”, dotyczące dofinansowania wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł. W razie jakichkolwiek wątpliwości więcej informacji można uzyskać w urzędach lub też zgłosić się do radców prawnych.

Zakończenie okresu rozliczeniowego 2017/2018

30 września 2018 zakończy się okres rozliczeniowy 500+ 2017/2018. Chcąc nadal otrzymywać świadczenie należy złożyć nowy wniosek. Jeśli chcemy otrzymywać świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ od 1 października (ciągłość wypłat), wniosek 500+ należy złożyć najpóźniej do 31 sierpnia. Jeżeli dokumenty zostaną złożone pomiędzy 1 a 30 września, wypłata świadczenia za październik i listopad będzie miała miejsce pod koniec listopada.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *