Zaświadczenie o niekaralności, jest w wielu przypadkach konieczne

Zaświadczenie o niekaralności to dokument niezbędny w wielu przypadkach. Ubiegasz się o pracę za granicą poprzez agencję? Będą wymagali od Ciebie właśnie takiego zaświadczenia. Ten dokument jest także wymagany, jeżeli ubiegamy się o posadę w naszym kraju, która wymaga udowodnienia dobrego mienia osobistego. Wiele osób na wysokich stanowiskach stanowi autorytet dla społeczeństwa i muszą cechować się nieposzlakowaną opinią, a taką udowodnią właśnie dzięki zaświadczeniu o niekaralności. Jeśli nigdy nie zrobiłeś nic złego i nie złamałeś prawa w sposób, który skierował Cię kiedykolwiek na drogę postępowania karnego – możesz z łatwością pozyskać taki dokument.

Zaświadczenie o niekaralności jako dokument

W Krajowym Rejestrze Karnym widnieje kartoteka każdego obywatela naszego kraju. Możemy uzyskać informacje w postaci kartoteki karnej, a jeżeli dana osoba jest niepełnoletnia, otrzyma ona kartotekę nieletnich. Istnieją również opcję pozyskania kartotek dla osób, które są pozbawione wolności czy też poszukiwane listem gończym. Po wypełnieniu stosownych dokumentów będziemy oczekiwać na wydanie zaświadczenie o niekaralności, na które wypełnialiśmy wniosek. Więcej informacji można zasięgnąć u prawnika, adwokata lub radcy prawnego.

 Gdzie składać wniosek o pozyskanie zaświadczenia o niekaralności?

Jeżeli potrzebujemy zaświadczenia o niekaralności, możemy złożyć wniosek osobiście w najbliższym sądzie okręgowym lub niektórych sądach rejonowych, a także w biurze informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, które mieści się w Warszawie przy ul.Czerniakowskiej. Natomiast kolejną opcją do złożenia wniosku o zaświadczenie o niekaralności – jest droga elektroniczna, która wydaje się najwygodniejsza i jest prawdopodobnie najczęstszym wyborem. Aby to zrobić, należy wejść na platformę udostępnioną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zarejestrować się w serwisie e-KRK. Można również wysłać wypełniony wniosek pocztą do wybranego punktu, w którym można uzyskać zaświadczenie o niekaralności.

Czy uzyskanie zaświadczenia o niekaralności jest darmowe?

Otóż odpowiedź na to pytanie jest bardzo krótka; nie! Przy składaniu wniosku o uzyskanie tego dokumentu, jesteśmy zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 30 złotych. Jak to zrobimy – zależy od nas czy będzie to przelew na konto bankowe Ministerstwa Sprawiedliwości, czy dokonamy tego osobiście przy dostarczaniu wniosku do punktu, w którym zdecydujemy się na dostarczenie wniosku.

 

Podsumowując, zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem niezbędnym dla każdego, kto chce udowodnić swoje nieposzlakowane mienie, a przede wszystkim jest ono obowiązkowe w wielu sferach zawodowych. Koszt uzyskania tego zaświadczenia nie należy do kosztownych i ogólny proces nie jest zbyt wymagający czy też uciążliwy, więc nie należy to do trudnych i frustrujących spraw urzędowych oraz prawnych.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *