Oskarżyciel posiłkowy

Oskarżyciel posiłkowy – obowiązki, jak nim zostać Plik Edycja Wstaw Widok Format Narzędzia

Kim jest oskarżyciel posiłkowy? W sprawach, które dotyczą przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, pokrzywdzonemu przysługuje prawo do działania jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Może pełnić tę funkcję zamiast oskarżyciela publicznego bądź obok niego. Na prokuratorze spoczywa obowiązek poinformowania o tym, że występuje taka możliwość. Jak wiadomo, pokrzywdzony posiada najlepszą wiedzę na temat dotyczącej go […]

Groźba karalna

Jak rozpoznać, kiedy mamy do czynienia z groźbą karalną

Groźba karalna jest zaliczana do przestępstw skierowanych przeciwko wolności, rozumianej jako wolność od życia w strachu, obawy przed popełnieniem przestępstwa na naszą szkodę jak i szkodę naszych bliskich. Jej kodeksowa regulacja ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdej jednostki. Jest to przestępstwo powszechne, które popełnić może każdy z nas. W jaki sposób? Słowem, na piśmie, […]

Zaświadczenie o niekaralności, jest w wielu przypadkach konieczne

Zaświadczenie o niekaralności to dokument niezbędny w wielu przypadkach. Ubiegasz się o pracę za granicą poprzez agencję? Będą wymagali od Ciebie właśnie takiego zaświadczenia. Ten dokument jest także wymagany, jeżeli ubiegamy się o posadę w naszym kraju, która wymaga udowodnienia dobrego mienia osobistego. Wiele osób na wysokich stanowiskach stanowi autorytet dla społeczeństwa i muszą cechować się […]

Molestowanie seksualne w pracy

W pracy niestety stosunkowo często dochodzi do sytuacji, które – w zależności od naszej osobistej wrażliwości – odczytać możemy jako dyskryminację ze względu na płeć, albo niestosowne zachowanie z podtekstem seksualnym. Problem dotyczy głównie kobiet, chociaż nie powinno się generalizować, ponieważ mężczyznom również mogą się przytrafić sytuacje, mające znamiona molestowania. Obecnie dużo mówi się na […]

Alarmujące zjawisko stalkingu

Co to jest stalking? Wobec bieżących wydarzeń, które obserwujemy w mediach i wokół siebie, stalking jest jednym z tematów koniecznych do omówienia. O ile jeszcze kilka lat temu pojęcie stalkingu nie było tak znane, aktualnie wkroczyło już na stałe do naszej codzienności. Stalkingiem określane jest tzw. uporczywe nękanie, przyjmujące formy prześladowania, dokuczania, śledzenia, nachodzenia itp. […]