Alarmujące zjawisko stalkingu

Co to jest stalking?

Wobec bieżących wydarzeń, które obserwujemy w mediach i wokół siebie, stalking jest jednym z tematów koniecznych do omówienia. O ile jeszcze kilka lat temu pojęcie stalkingu nie było tak znane, aktualnie wkroczyło już na stałe do naszej codzienności. Stalkingiem określane jest tzw. uporczywe nękanie, przyjmujące formy prześladowania, dokuczania, śledzenia, nachodzenia itp. Stalking regulowany jest przepisami Kodeksu Karnego art. 190a, według nowelizacji z 2011r. Warto zapoznać się z ważnymi aspektami tego zagadnienia, nie tylko dla własnej wiedzy, ale również dla ochrony praw naszych bliskich w razie ewentualnego zagrożenia stalkingiem.

Zakres czynności określanych mianem stalkingu

Niekiedy dzieje się tak, że ofiara stalkera nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, że uporczywe nękanie podlega odpowiedzialności karnej. Postępująca bezsilność i brak dostatecznej wiedzy prawnej w tym zakresie powodują pewne przyzwolenie na działania stalkera. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, i co najistotniejsze – poczucie zagrożenia, najlepiej skorzystać z fachowej pomocy radcy prawnego. W ostatnich latach stalking przybrał niewyobrażalne rozmiary za sprawą informatyzacji i powszechnego dostępu do wielu mediów. Możliwość korzystania z tematycznych portali i stron społecznościowych – z jednej strony umożliwia bezpośredni kontakt z szerokim gronem odbiorców o zbliżonych pasjach czy zainteresowaniach, z drugiej – stwarza zagrożenie wykorzystania udostępnionych danych, zdjęć czy treści.

Jak widać, w obszarze pojęcia stalkingu, poza uporczywym nękaniem mieści się również istotne naruszenie prywatności. W tym miejscu należy dodać, że odpowiedzialności karnej podlega też wykorzystywanie wizerunku czy danych osobowych, w celu wyrządzenia szkody osobistej bądź majątkowej. W bardziej szczegółowym ujęciu, stalkingiem mogą też być wszelkie natrętne formy komunikowania się wbrew czyjejś woli, kierowanie gróźb i niepożądanych propozycji. Często takie sytuacje stwarzane są za pomocą przekazywania bardzo dużych ilości sms czy e-maili. We właściwej interpretacji uporczywego nękania oraz określeniu podjęcia odpowiednich działań pomocna będzie kancelaria prawna. Aby działania mogły zostać określone jako „uporczywe”, muszą bowiem mieć charakter długotrwałych zachowań, które powodują poczucie zagrożenia lub w sposób istotny naruszają prywatność.

Odpowiedzialność karna

Z racji coraz bardziej niepokojącej skali zjawiska, kodeks karny ustalił dość wysoki wymiar odpowiedzialności karnej. Sankcja karna przewidziana dla stalkingu to pozbawienie wolności od 1 miesiąca do 3 lat. Są jednak sytuacje bardziej skomplikowane, kiedy za przyczyną działań stalkera następuje próba targnięcia się przez osobę pokrzywdzoną na własne życie. Wtedy, odpowiedzialność karna jest znacznie większa – od 1 roku do 10 lat. W przypadku zagrożenia życia przestępstwo ścigane jest z urzędu, w pozostałych sytuacjach osoba nękana powinna złożyć wniosek w celu wszczęcia postępowania.

Pomoc prawna

W wielu sytuacjach warto skorzystać z pomocy i doświadczenia kancelarii prawnej, która dokładnie przeanalizuje sytuację, określając najlepszy dla pokrzywdzonego kierunek działania. Na podstawie przekazanych informacji zostaną również określone prawa pokrzywdzonego. Najlepiej, jeżeli uda się zebrać dane dotyczące : okresu trwania niepokojących zachowań, miejsca zachodzących sytuacji, możliwości zidentyfikowania sprawcy na podstawie konkretnych informacji. Konieczne też będą wszelkie środki dowodowe, typu : smsy, maile, bilingi, wydruki wiadomości oraz zdjęcia.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *