Druk SD-Z2

W przypadku postępowania spadkowego, oraz otrzymania darowizny, polskie prawo przewidziało zwolnienie z obowiązku uiszczenia podatku. Osobami, które mogą być zwolnione z podatku od spadków i darowizn są wstępni zstępni darczyńcy, a także osoby które nabyły darowiznę lub spadek w określony sposób. Warunkiem aby taką ulgę otrzymać, jest złożenie stosownego formularza do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Drukiem, w którym należy uwzględnić co wchodzi w skład spadku bądź też darowizny, jest formularz SD-Z2 – zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Jego wzór uzyskamy bez problemu w urzędzie skarbowym oraz przez internet. Pomocny w poprawnym wypełnieniu dokumentu, może być radca prawny lub adwokat.

W jakim terminie należy złożyć SD-Z2?

Aby zostać zwolnionym z podatku, należy wysłać, lub złożyć go osobiście w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy, liczonych od dnia powstania obowiązku  podatkowego o czym mówi:

„Art. 6 ust.1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn 2017 (Dz.U. 2016, poz. 205)

2) przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego – z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia;

5) przy nabyciu z polecenia darczyńcy – z chwilą wykonania polecenia;

7) przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności – z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności;

8) przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania – z chwilą ustanowienia tych praw.”

W przypadku postępowania spadkowego, w drodze dziedziczenia, SD-Z2  pewny-prawnik.pl należy złożyć w przeciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli przedmiot opodatkowania jest darowizną to obowiązek zapłacenia podatku powstaje już w momencie podpisania umowy darowizny. W razie wszelkich wątpliwości, odpowiedzi na pojawiające się pytania, udzieli każda kancelaria prawna.

Kiedy nie trzeba zgłaszać nabycia własności lub prawa majątkowego?

Jeżeli darowizna jest sformalizowana aktem notarialnym, wówczas obdarowany jest zwolniony z obowiązku zgłaszania darowizny do urzędu skarbowego, ponieważ wszelkich formalności związanych z tą procedurą dokonuje notariusz lub radca prawny. Darowizny nie trzeba zgłaszać również w przypadku nieprzekroczenia kwoty wartości rzeczy będącej przedmiotem darowizny – aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 9637 złotych  (wszelkie darowizny i spadki z ostatnich 5 lat podatkowych się sumują – należy o tym pamiętać dokonując obliczeń, czy wartość spadku lub darowizny mieści się w  kwocie wolnej od podatku).

Kto musi złożyć formularz SD-Z2?

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych  muszą złożyć: zstępni i wstępni, a także osoby które uzyskały dobra materialne przez między innymi: darowiznę, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowek, zapisy zwykły/dalszy/windykacyjny, nieodpłatną rentę/użytkowanie oraz służebność.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *