Kwota wolna od zajęcia komorniczego – ochrona przewidziana w przepisach prawa.

Pracodawca w pewnych sytuacjach jest uprawniony do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika. Przepisy prawa pracy wprowadzają jednak pewne ograniczenia w tym zakresie, które mają zagwarantować pracownikowi minimum środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych . Ile wynosi kwota wolna od potrąceń i jaka jest kolejność ich dokonywania? O tym poniżej.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

W 2018 r. kwota wolna od potrąceń wynosi 1530 netto zł w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Jest to minimalne wynagrodzenie za pracę, które nie może zostać zajęte w przypadku egzekwowania należności innych niż świadczenia alimentacyjne na mocy tytułów wykonawczych. W przypadku potrąceń na zaspokojenie alimentów, istnieje możliwość zajęcia wynagrodzenia do wysokości 3/5. Wszystkie kwoty wolne od potrąceń ulegają proporcjonalnemu zmniejszemu w stosunku do wymiaru czasu pracy, w jakim zatrudniony jest pracownik.

Kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie kodeksowej, a jednym z ograniczeń jest ściśle określona kolejność w jakiej mogą być dokonywane potrącenia przez pracodawcę. W pierwszej kolejności dokonuje się potrąceń obligatoryjnych, przewidzianych w przepisach prawa (składki ZUS, podatek). Następnie potrącane są sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, potem zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi i na końcu kary pieniężne.

Umowy cywilnoprawne, a zajęcie komornicze

Wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło, umowa o świadczenie usług itp) podlega zajęciu w całości. W tym przypadku nie ma kwot wolnych od potrąceń. Nie oznacza to jednak całkowitego braku ochrony. Jeśli udowodnimy, że jest to nasze jedyne źródło utrzymania, a wynagrodzenie z tytułu umowy cywiloprawnej otrzymujemy regularnie, jest szansa, że komornik odstąpi od egzekucji.

Co z 500+?

Wszystkie świadczenia o charakterze socjalnym nie podlegają zajęciu komorniczemu. Trzeba jednak rozdzielić tego typu przychody od wszystkich pozostałych. Jeśli trafią na zwykły rachunek rozliczeniowy w banku, będą podlegały zajęciu na ogólnych zasadach. Dobrym rozwiązaniem jest założenie konta socjalnego w banku, które w obsłudze nie różni się niczym od zwykłego rachunku. Na to konto powinny jednak trafiać wyłącznie świadczenia socjalne tj. świadczenia alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, a także dodatek 500+. O założeniu takiego konta dobrze jest powiadomić komornika na piśmie.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *