Urlop ojcowski

Urlop ojcowski – jak go uzyskać?

Wychowanie dziecka jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, które ciąży na obojgu rodziców. Zarówno ojciec, jak i matka muszą poświęcić swój czas, swoją uwagę na to aby odpowiednio zająć się małym dzieckiem i dobrze je wychować. W tym celu potrzebne jest bardzo często wzięcie urlopu macierzyńskiego, czy też ojcowskiego.

Urlop ojcowski – warto się starać

Urlop ojcowski według Kodeksu Pracy przysługuje pracownikowi, który jest ojcem wychowującym dziecko. Żeby ojciec mógł z takiego urlopu skorzystać musi spełnić wymagania formalne, które przewiduje ustawa.

Jak mówi artykuł 182 § 1: Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Jeżeli ojciec ubiega się o urlop na więcej niż jedno dziecko (na przykład bliźniaki) to czas dwóch tygodni przewidziany w ustawie nie ulega zmianie.
Urlop ojcowski może zostać wykorzystany tylko jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, przy czym żadna z tych części nie może być krótsza od tygodnia. Warto pamiętać, że urlop ojcowski nie wpłynie na obniżenie czasu urlopu wychowawczego.

Jeżeli jesteś ojcem starającym się o ten urlop, musisz złożyć pisemny wniosek w czasie nie krótszym od 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Wniosek taki powinien zawierać imię, nazwisko oraz okres na jaki ma być udzielony urlop.

Potrzebny wniosek

Do wniosku trzeba załączyć kilka dokumentów:
• oświadczenie ojca, czy korzystał już z urlopu lub jego części
• kopia prawomocnego postanowienia sądowego o przysposobieniu dziecka, jeżeli wniosek dotyczy urlopu na dziecko przysposobione
• kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, jeżeli to dotyczy dziecka
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

Czy urlop ojcowski jest darmowy?

Warto pamiętać, że urlop ojcowski jest płatny w stu procentach. Podczas korzystania z tego urlopu otrzymasz wynagrodzenie tak jakbyś normalnie chodził do pracy.
Jak widzimy uzyskanie urlopu ojcowskiego nie jest wcale trudne, w zasadzie każdy ojciec może starać się o nie go i raczej go uzyska. W razie pytań lub wątpliwości warto odwiedzić specjalistę takiego jak radca prawny, który pomoże w przygotowaniu dokumentów, doradzi co należy zrobić w celu uzyskania urlopu oraz pomoże w osiągnięciu celu.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *