Rozwód krok po kroku

Rozwód – definicja

Rozwód to nic innego jak rozwiązanie trwającego związku małżeńskiego przez sąd. Pismo w sprawie rozwodowej może być na prośbę jednego współmałżonka lub obojga małżonków. Powody mogą być różne. Mogą wynikać z winy jednego współmałżonka lub obojga.

Podział rozwodu według dwóch kategorii

Rozwód można podzielić pod dwiema kategoriami:

  • Pierwszą z nich jest rozwód z orzeczeniem winy któregoś z małżonków. W tym konkretnym przypadku sąd może nałożyć obowiązek alimentacyjny na rzecz osoby poszkodowanej, przez osobę, która przyczyniła się do rozpadu pożycia małżeńskiego.
  • Drugą z nich jest rozwód bez orzekania o winie, czyli innymi słowy za porozumieniem stron. W tym przypadku obie ze stron zrzekają się jakichkolwiek roszczeń względem drugiej strony.

Rozwód jak to wygląda?

  1. należy złożyć pozew rozwodowy do sądu, może być złożony przez jedną lub dwie strony,
  2. można wynająć adwokata (szczególnie w przypadku jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem winy),
  3. należy czekać na pismo z sądu o wyznaczeniu terminu rozprawy,
  4. jeśli rozwód będzie z orzeczeniem winy można gromadzić dowody oraz zbierać świadków,
  5. podczas rozprawy zostają przedstawione argumenty obu stron, wnioski dowodowe, zeznania świadków i jeśli jest to możliwe to zapada wyrok o rozwodzie.

Rozwody – coraz częstsze, powszechniejsze, wynikające z różnych przyczyn

Rozwody Częstochowa są tak samo jak i w innych miastach przeprowadzane bardzo często. Małżeństwa w dzisiejszych czasach bardzo szybko ulegają rozpadowi. Zaczyna się od separacji, a kończy na trwałym rozwiązaniu pożycia małżeńskiego. Powody tego stanu rzeczy są rozmaite. Niezgodność charakterów, inne podejście do życia, ciągłe kłótnie, ciągłe awantury, alkoholizm, narkotyki, zdrady lub wiele innych powodów, które nie pozwalają na wspólne życie.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *