Co to jest windykacja

Windykacja – definicja

Windykacja jest dochodzeniem swoich praw do rzeczy lub zapłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jej celem jest odzyskanie należnych rzeczy lub pieniędzy. Jest to działanie zgodne z obowiązującym prawem. Windykacja Częstochowa, ma na celu wyegzekwowanie należnych rzeczy bądź też pieniędzy od dłużnika, działając zgodnie z przepisami prawnymi.

Windykację można podzielić na dwie kategorie:

  1. miękką – nazywaną polubowną,
  2. twardą – nazywaną sądową.

Windykacja miękka

Narzędzia stosowane przy windykacji miękkiej:

  • pismo z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty,
  • pismo z wezwaniem do zapłaty,
  • pismo z wezwaniem do zapłaty, wraz z naliczonymi odsetkami,
  • informacja dłużnika o konsekwencjach, które wiążą się z niezastosowaniem się do zapłaty (powierzenie sprawy firmie windykacyjnej, przekazanie informacji dłużnika do Biur Informacji Gospodarczej, publikacja długu, na giełdzie długów, przekazanie sprawy do sądu).

Windykacja twarda

Windykacja twarda, czyli przekazanie sprawy do sądu, gdy windykacja miękka nie przyniosła oczekiwanych efektów. Należy dokonać szczegółowej analizy długu, w porównaniu do poniesionych kosztów sądowych lub pomocy profesjonalnej, doświadczonej, wykwalifikowanej kancelarii windykacyjnej. Na tej podstawie będzie można przekalkulować jakie dalsze kroki należy poczynić, aby odzyskać dług. Opłata sądowa wynosi zwykle 5% wartości długu. Nie może być niższa niż 30 złotych, ani wyższa niż 100000 złotych.

Windykacja – dla kogo jest przeznaczona

Windykacja przeznaczona jest dla osoby prywatnej, która domaga się spłaty zasądzonych należności lub zwrotu rzeczy od dłużnika. Najlepszą metodą załatwiania tego rodzaju windykacji jest windykacja polubowna. Wiąże się z mniejszymi kosztami oraz skróconym czasem oczekiwania na spłatę długu.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *