Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy – kiedy należy go sporządzić?

Znaczenie protokołu powypadkowego

Protokół powypadkowy cechuje się bardzo istotnym znaczeniem w przypadku gdy staramy się o odszkodowanie z powodu wypadku, który miał miejsce w pracy. W sytuacji, gdy nie został sporządzony, nie można ubiegać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od ubezpieczyciela pracodawcy. Nie można również żądać odszkodowania od pracodawcy w sytuacji, gdy nie był on ubezpieczony. Dzięki poniższemu artykułowi uzyskają Państwo szeroki zakres wiedzy na temat tego, do czego służy protokół powypadkowy oraz w jakim terminie należy go sporządzać i co powinien zawierać.

Czym jest protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy to dokument, w którym zawarte są najważniejsze ustalenia, które dotyczą skutków i przyczyn wypadków, do jakich doszło w miejscu pracy. Za ustalenie tych przyczyn odpowiada specjalny zespół powypadkowy. Jego powołanie należy do obowiązków pracodawcy. Wszystkie protokoły muszą być zgodne ze wzorem, który zwarty jest w stosownym rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 roku. Każdy protokół powypadkowy powinien być sporządzony w terminie maksymalnie 14 dni od dnia, w którym dowiedziano się o zdarzeniu. Protokół powypadkowy można spisać dzień później jedynie w momencie, gdy jego sporządzenie szybciej nie było możliwe. Wówczas w treści protokołu musi być zawarta adnotacja o wszystkich przeszkodach i trudnościach, które uniemożliwiły jego stworzenie w wymaganym czasie.

Informacje niezbędne do stworzenia protokołu powypadkowego

Każdy protokół powypadkowy powinien zawierać szereg informacji. Są one następujące:

 • wszystkie informacje dotyczące pracodawcy – jego imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, adres siedziby firmy, numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • imiona i nazwiska osób, które były w składzie zespołu powypadkowego,
 • wskazanie czasu, w którym miał miejsce wypadek,
 • wskazanie momentu, w którym stwierdzono przyczyny wypadku,
 • wskazanie okoliczności zdarzenia,
 • wskazanie przyczyn wypadku,
 • określenie stanu trzeźwości pracownika, którego dotyczyło zdarzenie w momencie zaistnienia wypadku,
 • określenie, czy pracownik w momencie wypadku nie był pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych,
 • wymienienie skutków wypadku,
 • określenie typu wypadku,
 • sformułowanie wniosków oraz wskazanie środków profilaktycznych, dzięki którym podobny wypadek nie wydarzy się ponownie,
 • określenie, jaki wpływ na przebieg zdarzenia miała osoba poszkodowana (np. rażące niedbalstwo)

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *