Najniższa krajowa

Najniższa krajowa – płaca minimalna w Polsce

Płaca minimalna, czyli tzw. „najniższa krajowa”, to gwarantowany prawnie przez Państwo Polskie najniższy poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną. Określa się ją najczęściej w postaci stawki wypłaty miesięcznej dla pełnoetatowego wymiaru godzin. Minimalne wynagrodzenie w Polsce obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz, od 2017 roku, na umowę zlecenia. Kwota najniższej krajowej obowiązuje bez względu na staż czy kompetencje pracownika.

Jaka jest najniższa krajowa?

Obecnie, płaca minimalna w Polsce wynosi 2100 złotych brutto, wzrosła ona o 100 zł w porównaniu do roku 2018. Po opodatkowaniu pracownik dostaje „na rękę” około 1530 złotych. Najniższa krajowa obejmuje zapisy umów o pracę. Na umowie zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa, która wynosi 13,70 zł brutto. Podlega ona szczególnej ochronie prawnej. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było odpowiedzą na praktyki pracodawców, którzy zatrudnionym na umowę zlecenia oferowali stawki znacznie niższe od najniższej krajowej.

Co, jeżeli pracodawca płaci mniej niż najniższa krajowa?

Kiedy jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a Twoje wynagrodzenie za pełen etat wynosi mniej niż 2100 złotych brutto, warto zgłosić tę nieprawidłowość do Państwowej Inspekcji Pracy. Pamiętaj jednak, że zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, do wyżej podanej kwoty wlicza się również dodatki bądź premie uznaniowe czy regulaminowe.

Ile będzie wynosić najniższa krajowa w 2019 roku?

Płaca minimalna w Polsce w roku 2019 wzrośnie o 150 złotych brutto. Będzie to zatem 2250 złotych brutto. Stawka minimalna na umowie zlecenia będzie wynosić zaś 14,50 zł brutto. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zarabiający najniższą krajową, będzie mógł liczyć na ok. 1634 złote za miesiąc pracy.

Kwota wolna od potrąceń a płaca minimalna

Zgodnie z polskim prawem pracy, istnieje kwota wolna od potrąceń, czyli część wynagrodzenia, której nie można zająć. Jest to właśnie wysokość najniższej krajowej netto, to znaczy, w wypadku zatrudnienia na pełen etat, 2100 zł brutto – po odliczeniu składek i opodatkowania. Inne zasady obejmują świadczenia alimentacyjne – w tym wypadku komornik może potrącić dłużnikowi nie więcej jak 60% wynagrodzenia netto.

Statystyki dotyczące płacy minimalnej w Polsce

Najniższa krajowa w Polsce to 44.8% średniego wynagrodzenia (2015). W 2005 roku niespełna 5% Polaków pobierało minimalne wynagrodzenie. W 2012, wedle danych GUS, było to 8.4% pracowników. Za najniższą krajową pracuje więcej pracowników sektora prywatnego niż publicznego. Wiąże się to z istnieniem tzw. „szarej strefy wynagrodzeń”.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *