Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony i jak go liczyć?

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony to bardzo często poruszany temat. Wiele osób, które pracują na takiego typu umowach, mają wątpliwości co do jego długości oraz liczenia. W tym artykule odpowiadamy na pytania: ile wynosi taki okres w konkretnych przypadkach, jakie prawa ma pracownik i jak liczyć ten czas. Wszystkie potrzebne informacje poniżej.

 

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony?

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest zależny od długości stosunku pracy, jaki łączy nas z pracodawcą. Im dłużej jesteśmy pracownikiem danego pracodawcy-, tym więcej wynosić będzie okres na wypowiedzeniu. Rozróżnia się 3 okresy zatrudnienia. Pierwszym jest współpraca krótsza niż 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie zdecydujemy się na złożenie wypowiedzenia lub otrzymamy je od pracodawcy, będziemy musieli pracować jeszcze 2 tygodnie. Drugą opcją jest współpraca od 6 miesięcy do 3 lat. Przy takim terminie pracy nasz okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosić będzie 1 miesiąc. Ostatnią możliwością jest współpraca ponad 3-letnia. W takim wypadku, jeśli zdecydujemy się opuścić firmę, będziemy musieli pozostać w niej jeszcze 3 miesiące.

Wyjątki okresu wypowiedzenia

Jak od każdej reguły tak i w tym wypadku istnieje wyjątek. Pracodawca może podpisać aneks lub zamieści w umowie inny termin wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, że termin ten musi być korzystniejszy niż rozwiązanie oferowane przez kodeks pracy. Niedopuszczalne jest umieszczanie zapisu, który będzie godził w interesy pracownika.

 

Jak liczyć wypowiedzenie?

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony należy liczyć w pełnych tygodniach lub miesiącach. Jeśli obowiązuje nas wypowiedzenie np. miesięczne, okres jego biegu rozpocznie się od 1 dnia kolejnego miesiąca i skończy się z upływem przyszłego miesiąca. Gdy mamy np. dwutygodniowy okres i złożyłem wypowiedzenie, rozpocznie się ono wraz z najbliższą sobotą i skończy się w sobotę za 2 tygodnie.

Jak złożyć wypowiedzenie

Wypowiedzenie może zostać złożone przy zachowaniu formy pisemnej. W niej pracownik lub pracodawca informuje stronę przeciwną o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony.

 

Prawo przysługujące pracownikowi podczas okresu wypowiedzenia do dni wolnych

W trakcie okresu trwania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony pracownikowi przysługuje prawo do dni wolnych. Są one przeznaczone na poszukiwanie nowej pracy. Ich liczba różni się od długości wypowiedzenia, na jakim znajduje się pracownik i są pełnopłatne. Ich liczba nie przedłuża ani nie skraca okresu, a jedynie umożliwia nieprzyjścia do pracy w trakcie okresu wypowiedzenia. Jeśli wypowiedzenie trwa w okresie od dwóch tygodni do jednego miesiąca, pracownik ma prawo do 2 dni wolnych od pracy. Podczas okresu 3-miesięcznego dni tych jest 3.

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem. Nie potrzeba do tego zgody drugiej strony a po wyczerpaniu się terminu wypowiedzenia stosunek pracy zostaje rozwiązany. W przypadku umowy o pracę na czas określony, długość wypowiedzenia, jak i inne zmienne regulują przepisy kodeksu pracy.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *