Diety zagraniczne

Diety zagraniczne – czym są i komu przysługują ?

Diety zagraniczne są bardzo przydatnym elementem podczas delegacji w innych krajach. Pomagają w komfortowy sposób funkcjonować za granicą oraz wybrać solidny hotel. Jest to szczególnie istotne, gdy musimy przebywać przez jakiś czas na obcym nam terenie, a dodatkowa gotówka znacznie ułatwia wykonanie zadania. Czym są diety zagraniczne ? Kiedy i komu przysługują ? Jakie są ich wysokości ? W dalszej części artykułu przedstawiamy odpowiedzi na te pytania i kilka cennych informacji.

Czym są diety zagraniczne ?

Diety zagraniczne to zryczałtowane dodatki, które pracodawca wypłaca pracownikowi w razie służbowej podróży poza granice państwa. Ma on wtedy prawo do pobierania pieniędzy od pracodawcy na nocleg, podróż i utrzymanie w trakcie całej delegacji. Pracownik po otrzymaniu oficjalnej delegacji, która przenosi jego miejsce pracy tymczasowo za granice, otrzymuje środki, za które może wykonać powierzone mu zadanie. Jest to bardzo popularna metoda, gdyż otwarty świat umożliwia podróżowanie bez większego problemu.

Dokumentem, który reguluje sprawę delegacji zagranicznych, jest rozporządzenie Ministra Pracy. Oto jest skróconą treść.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167)

Kiedy i komu przysługuje dieta zagraniczna ?

Dieta zagraniczna przysługuje pracownikom, którzy oficjalnie zostali oddelegowani do pracy za granicą na okres powyżej 8h. Otrzymują oni wtedy zryczałtowany limit w wysokości zależnej od kraju pobytu.

Jaka jest wysokość diety zagranicznej ?

Wysokość diety zagranicznej jest różna i zależy od kilku czynników. Głównym z nich jest kraj podróży. W internecie można znaleźć listę wszystkich krajów i stawki na wyżywienie oraz nocleg. W razie krótszych delegacji wysokość diety zależy także od długości pobytu. Do 8 h delegacji zagranicznej przysługuje 1/3 dziennej stawki, do 12 h- 1/2 dziennej stawki a powyżej 12 h pełna stawka dzienna.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie chce przyznać takiej diety ?

W nielicznych przypadkach pracodawca nawet po spełnieniu wszystkich wymogów nie chce przyznać takiej diety lub zwleka ze zwrotem poniesionych kosztów mimo wcześniejszych zapewnień. Warto w takiej sytuacji dobrym miejscem na znalezienie pomocy będzie kancelaria prawna. Prawnik w jasny sposób oceni sytuację i podsunie odpowiednie rozwiązania. Radca prawny lub adwokat może też skontaktować się w naszym imieniu i rozwiązać problem polubownie.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *