umowa o pracę

Umowa o pracę na czas określony – kiedy przekształci się w umowę bezterminową

 

Umowa o pracę na czas określony – kiedy przekształci się w umowę bezterminową

Umowa o pracę na czas określony to jedna z najpopularniejszych form nawiązywania stosunku pracy w Polsce. Jest to forma regulowana przepisami kodeksu pracy i nie jest umową śmieciową. Na jej podstawie odprowadzane są składki emerytalne oraz na ubezpieczenie. Mimo tego ma ona pewne ograniczenie w postaci terminu zakończenia. Taka forma nie jest jednak pożądana przez pracowników oraz czasami wykorzystywana przez pracodawców. Wraz z kolejną umową na czas określony umowa taka przekształca się jednak w umowę na czas nieokreślony nawet pomimo podpisania jej z konkretną datą zakończenia. Kiedy tak się dzieje ? W jakich przypadkach mamy z tym do czynienia ? Czy adwokat może pomóc nam w egzekwowaniu przysługujących nam praw ? Odpowiedzi wraz z przydatnymi informacjami w dalszej części tekstu.

Podstawa prawna

Przepisy, na podstawie których automatycznie umowy o pracę na czas określony przekształcają się w umowy na czas nieokreślony, reguluje kodeks pracy. Szczegółowe ustalenia znajdują się w art. 251 Kodeksu Pracy. Istnieją dwie takie przesłanki, które potwierdzić może np. prawnik czy radca prawny.

3 umowy na czas określony

Pierwszą możliwością przekształcenia umowy terminowej na umowę o pracę na czas nieokreślony jest ilość umów. Jeśli podpisaliśmy do tej pory 3 takie umowy, to 4 zawarta nawet na określony czas będzie umową na czas nieokreślony. Powyższa reguła nie ma jednak zastosowania w kilku przypadkach. Są to umowy o zastępstwo, w celu wykonywania pracy sezonowej lub dorywczej oraz w celu wykonywania pracy przez okres karencji.

33 miesiące umowy na czas określony

Drugą możliwością, która przekształca umowę o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony — jest termin 33 miesięcy. Jest to maksymalny limit czasu, po którego upływie umowa staje się na czas nieokreślony. Aby móc zastosować tą regule należy liczyć czas od pierwszego podpisania umowy na czas określony z pracodawcą do skończenia 33 miesiąca pracy w takim stosunku. 34 Miesiąc będzie dawał nam gwarancję oraz prawa płynące z zatrudnienia na czas nieokreślony.

Do kogo zwrócić się o pomoc ?

Przepisy Kodeksu pracy, choć są przejrzyste, wiele osób może twierdzić lub wręcz wmawiać pracownikom, że dalej zatrudnieni są na umowę na czas określony i nie przysługują im z tego tytułu benefity np. w postaci korzystnego okresy wypowiedzenia. Część pracodawców stara się także ominąć tę zasadę, zmieniając nazwy firm czy manipulując faktami. W razie takich zachowań lub innych wątpliwości warto zwróci się po pomoc. Dobrym miejscem na to będzie Kancelaria prawa. Porada prawna nie jest skomplikowana, więc jej koszt będzie mały, a radca zdefiniuje całą sytuację.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *