Wypowiedzenie umowy krok po kroku

Kobieta zmienną jest. Kto tego nie zna. Zresztą, mężczyznom też się zdarza! Czasami zmiana zdania wiąże się jedynie ze zmianą obuwia, firanek, czy restauracji. Jednakże czasami konieczne jest prawne uregulowanie wszystkich spraw. Zdarza się również, że to nie z naszej winy musimy coś zmienić. Nieważne jaka sytuacja, nas do tego poprowadziła, należy jednak wiedzieć, że jeśli trzeba rozwiązać umowę to trzeba i już. Jednak jak to zrobić?

Czym jest wypowiedzenie umowy?

Jest to czynność prawna skutkująca rozwiązaniem umowy między stronami. Trudne słownictwo, jednakże oznacza to, że, prawnie, umowa już nie obowiązuje. Wypowiedzenie może być dopuszczalne, gdy zezwala na to odpowiedni przepis prawny.

Jakie rodzaje wypowiedzeń umów mogą nas spotkać w życiu? Jakie są ich powody?

Wypowiedzenie umowy o prace- może wystąpić, gdy albo pracodawca, albo pracownik nie wywiązują się z tego co jest zapisane w umowie. Musi ono mieć formę pisemną, jednakże gdy wypowiedzenie składa pracodawca to musi ono zawierać pouczenie o przysługującym prawie odwołania się do sądu pracy, jak również w przypadku umowy na czas nieokreślony musi, on, dodatkowo wskazać przyczynę rozwiązania umowę jak i przeprowadzić konsultację z odpowiednią organizacją, która reprezentuje pracownika.

Jak długi musi być okres wypowiedzenia umowy o pracę?

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy na umowę na czas nieokreślony lub określony
 • 1 miesiąc, gdy był zatrudniony na co najmniej 6 miesięcy na umowę na czas nieokreślony lub określony
 • 3 miesiące, jeśli był zatrudniony na przynajmniej 3 lata na umowę na czas nieokreślony lub określony
 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni w przypadku umowy zawartej na okres próbny
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie w przypadku umowy zawartej na okres próbny
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące w przypadku umowy zawartej na okres próbny
Ważną rzeczą jest również, że okres wypowiedzenia, który oznaczony jest w tygodniach kończy się w sobotę, zaś oznaczony w miesiącach – ostatniego dnia miesiąca. Zarówno to, jak i fakt, że coś się państwu nie zgadza w rozwiązaniu umowy jest dostatecznym powodem, by udać się do kancelarii po poradę prawnika, który zna się na tym najlepiej.

Zaś w przypadku gdy to pracownik składa wymówienie to musi pamiętać o tym, że rozwiązanie umowy, jeśli nie było związane ze zmianą jego miejsca zamieszkania, skutkuje tym, że ewentualny zasiłek dla bezrobotnych przysługiwać będzie tej osobie dopiero po 90 dniach od zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.

Wypowiedzenie umowy najmu- również powinno odbyć się w formie pisemnej, przy czym umowa zostaje rozwiązana po okresie wypowiedzenia (określonym w umowie lub w kodeksie cywilnym).

Jak są rodzaje wypowiedzenia umowy najmu?

 •  Porozumienie stron – po prostu obie strony umowy decydują, że w zgodzie rozstają się. Może to być spowodowane lepszą ofertą mieszkaniową, wyprowadzką, etc
 • Zakończenie trwania umowy – automatycznie rozwiązuje umowę.
 • Wypowiedzenie umowy –  może się zdarzyć gdy osoby podpisały umowę na czas nieokreślony, lub nie mogą dojść do porozumienia.

 Jak powinno wyglądać umowy? 

Wypowiedzenie umowy powinno :

 • się odbyć na piśmie
 • powinien następować okres wypowiedzenia, który jest zawarty albo w prawie, albo w umowie podpisanej przez obydwie strony
 • powinniśmy pamiętać, że są możliwe kary pieniężne za rozwiązanie umowy przed jej końcem.
 • gdy nie jesteśmy pewni, czy odbyło się to zgodnie z prawem, obowiązującym w Polsce, to powinniśmy się udać do radcy prawnego, którego zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej.
 • możemy również udać się prosto do adwokata, który w naszym imieniu poprowadzi sprawę w sądzie pracy

Trzeba pamiętać, że są osoby, które są po to by nam pomóc. Nie jesteśmy nieomylni, gdy czegoś nie rozumiemy, nie jesteśmy pewni to nie obawiajmy się. Udajmy się po pomoc do specjalisty w dziedzinie prawnej, który łatwo może nam pomóc.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *