Prawo a płaca minimalna

Najniższa krajowa płaca wciąż bywa w naszym kraju tematem dosyć drażliwym. Dzieje się tak ze względu na to, że wielu pracodawców nie stosuje się do przepisów. Tymczasem jeżeli dotyka nas tak rażąca niesprawiedliwość, powinniśmy wiedzieć, jak postępować i jak się bronić. Osoby, które naruszają nasze prawa zazwyczaj liczą na naszą bezczynność. Należy uświadomić im zatem, że jesteśmy skłonni podjąć działania, mające na celu to, aby stosowne regulacje były respektowane. W przypadku zaniżonej płacy prawo jest zdecydowanie po naszej stronie.

Minimalna płaca i stawka godzinowa

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym minimalnego wynagrodzenia za pracę płaca, którą otrzymujemy na podstawie umowy o pracę, a także umowy zlecenie nie może być niższej wysokości, niż 2100 PLN lub 13,7 PLN. Pierwsza kwota odnosi się do tradycyjnej pracy na etacie, druga dotyczy natomiast stawki godzinowej. Należy też zauważyć, że określone kwoty są kwotami brutto. Jeżeli pracodawca, lub zleceniodawca nie stosuje się do przepisów, możemy takim praktykom przeciwdziałać. W takim wypadku mamy kilka opcji działania.

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Jeżeli pracodawca, czy też zleceniodawca nie wypłaca nam wynagrodzenia w wymaganej minimalnej wysokości, możemy złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Ta natomiast ma szeroki zakres uprawnień, który pozwala na dokładne skontrolowanie praktyk rzeczonego przedsiębiorcy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, na nieuczciwego zatrudniającego może zostać nałożona dotkliwa kara, sięgająca nawet trzydziestu tysięcy złotych. W praktyce, prawdopodobnie rzadko kiedy grzywna osiągnie taką wysokość, jednak każda dolegliwość finansowa powinna sprawić, że następnym razem pracodawca dwa razy zastanowi się, zanim postanowi zaniżać wynagrodzenie.

Pozew do Sądu Pracy

Mamy również możliwość złożenia pozwu do Sądu Pracy, który rozpatrzy naszą sprawę i najprawdopodobniej nakaże pracodawcy zmianę polityki zatrudnienia. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie płacy minimalnej jest bowiem wiążące i obowiązuje. Nie można obchodzić przepisów prawa, albo zwyczajnie się do nich nie stosować. Kierując sprawę do sądu nie mamy jednak możliwości ukrycia swojej tożsamości, jak to ma miejsce w przypadku skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Tam bowiem również chroni nas prawo i choć najczęściej musimy podać swoje dane osobowe, to PIP nie może ujawniać podmiotowi kontrolowanemu, że czynności sprawdzające następują w wyniku skargi. Jeżeli jednak, przykładowo, nie zamierzamy dłużej pracować w danej firmie i chcemy się zwolnić, to w wytoczeniu pozwu może nam pomóc prawnik, lub kancelaria. W ten sposób złożymy profesjonalny pozew, który powinien zostać rozpatrzony. Jednakże, Sąd Pracy zajmie się naszą sprawą tylko wówczas, gdy pozew dotyczy umowy o pracę.

Pozew cywilny

W przypadku umowy zlecenie, która jest umową cywilnoprawną, chroni nas Kodeks Cywilny. Wszelkie roszczenia związane zatem ze stosunkami cywilnoprawnymi rozpatruje się zatem przed Sądem Rejonowym. Jednakże nie oznacza to, że taka sprawa jest w czymś gorsza od tej toczącej się przed Sądem Pracy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych zawsze najlepiej wpierw skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, który wyjaśni nam wszelkie nasze ewentualne wątpliwości. W przypadku roszczeń dotyczących umowy cywilnoprawnej, również konieczne będzie napisanie pozwu. W tym pomogą nam właśnie wykwalifikowani prawnicy.

Nie jesteśmy zatem bezradni w obliczu nieuczciwych pracodawców i zleceniodawców. Stawka minimalna za pracę została przecież z jakiegoś powodu ustalona, a prawo jest po to, aby go przestrzegać. Ten obowiązek ciąży na wszystkich bez wyjątku, więc nie powinniśmy mieć oporów przed egzekwowaniem tego, co nam się jak najbardziej należy.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *