CEIDG – łatwy sposób na rejestrację firmy

CEIDG to elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających na obszarze naszego kraju. Jego pełna nazwa brzmi: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Rejestr zastąpił dawny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który prowadziła właściwa dla przedsiębiorcy gmina. CEIDG prowadzony w systemie teleinformatycznym funkcjonuje teraz bezpośrednio przy ministrze odpowiedzialnym za gospodarkę kraju. Jest to stosunkowo młody urząd, działa od 2011r, ale od 2018 roku podstawą dla funkcjonowania CEIDG jest ustawa z 6 marca tego roku Dz.U. z 2018 r. poz. 647)

Do czego jest potrzebny przedsiębiorcy CEIDG?

CEIDG został stworzony po to, by ułatwić polskiemu obywatelowi założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. Portal umożliwia mu założenie firmy, aktualizację niezbędnych danych oraz jej zamknięcie, jeżeli taka będzie konieczność. Warto jednak pamiętać, że od 30 kwietnia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy, które mówią, że jeżeli przychody przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, jego działalność nie jest uznawana za gospodarczą i nie musi on rejestrować jej w CEIDG.

Aby zarejestrować swoją firmę w CEIDG nie trzeba wychodzić z domu. Aby uniknąć jednak błędów zadanie to można powierzyć kancelarii prawnej czy prawnikowi, który będzie opiekował się od strony prawnej naszą działalnością. Jeżeli decydujemy się na samodzielne przeprowadzoną rejestrację wystarczy wypełnić wniosek, który wisi na stronie portalu.

Dużym udogodnieniem dla przedsiębiorcy posiadającego już otwartą działalność gospodarczą jest  możliwość samodzielnego wprowadzania zmian w rejestrze, w ten sposób można też zawiesić firmę, wznowić jej działalność a nawet ją zlikwidować. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymał wyraźnie skróconą ścieżkę kontaktowania się z urzędem. W przypadku likwidacji firmy rozsądne jest powierzenie tego zadania prawnikowi, który wykona za nas wszystkie działania związane z likwidacją firmy.

Wolny dostęp do CEIDG

Jedną z najważniejszych cech CEIDG jest wolny dostęp do portalu. Każdy, kto ma w zasięgu internet może w sposób nieodpłatny skorzystać z bazy danych zawartej w portalu. Znajdzie tam wiele przydatnych informacji o poszukiwanym przedsiębiorstwie prowadzonym przez osobę fizyczną i zarejestrowaną w Polsce. To niezwykle przydatna możliwość dla każdego przedsiębiorcy podejmującego współpracę z nieznaną sobie firmą. Dbałość o bezpieczeństwo swoich interesów to proces, który powinien zawsze zaczynać się od CEIDG. Tym bardziej, że ze strony portalu można też od razu przejść do udostępnianych nieodpłatnie informacji znajdujących się w KRS, czyli poznać historię założenia firmy będącej inną formą działalności.

Wypełnianie wniosku

Samo wypełnienie wniosku jest sprawą dość prostą, najwięcej uwagi wymaga jednak cały czas podpis i sposób przesłania go do urzędu. Wniosek można podpisać elektronicznie i złożyć go bez wychodzenia z domu. Można też podpisać go za pomocą profilu ePUAP, aby uzyskać do niego dostęp wystarczy rejestracja i potwierdzenie tożsamości w urzędzie. Jeżeli nie radzimy sobie tak do końca z pracą online, można po prostu złożyć wniosek papierowy, wydrukowany. I to też można zrobić dwojako, wniosek pobiera się ze strony, drukuje, podpisuje i składa osobiście papierową wersję w gminie. Drugim sposobem jest, wypełnienie go online, spacer do gminy, gdzie urzędnik odnajduje wniosek po jego numerze, drukuje go, by podatnik mógł go podpisać w obecności urzędnika.

Jeżeli korzystamy z tradycyjnej poczty i chcemy przesłać wniosek listem poleconym, to niestety, ale nasz podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *